Slungsten


Historia

Gotland, Slungsten - foto: Bernt Enderborg

De lilla stensamlingen på bilden ovan är av en sort som emellanåt kallas malstain (malsten). Var i Garde just denna samling finns säger jag inte, men det är gott om sådana stenar på Gotland, dvs stenar som har knackats till och har en diameter på mellan 5 och 15 cm sisådär.

Varför de kallas malstenar vet jag inte, ty vid ett närmare skärskådande så kan man utesluta att de har använts till att mala säd eller vad det nu än kan ha varit som skulle malas. För det första så är det för små, det skulle helt enkelt inte vara praktiskt att mala säd med sådana stenar, och för det andra skulle mjöl mald med sådana stenar vara proppfulla av stenflisor.Det verkar sannolikt att man har haft slika stenar till att kasta i skallen på otrevligt folk. David skulle möjligen ha haft dem till något annat, kanske en sån Goliat fick i knoppen.
/text och foto Bernt Enderborg