Havets söner


Kåseri - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Havets söner - foto: Bernt Enderborg

Bilden ovan är tagen den 28/3-2005 i Vänge socken, som ligger ungefär mitt på Gotland, ovanpå det stora korallrev som går på snedden från Fröjel i väst till Östergarn i öst, snetvärsan från kust till kust. Envar som kör vägen från Lye till Sjonhem vet detta eftersom de kör upp på revet i Etelhem, strax innan skogen, och nerför revet vid Sjonhemsbacke mot Roma.

Ovanpå det jordfasta berget har jag lagt en liten sten som jag hittade på stället. En fossil, det ser alla, men det finns också fossil i berggrunden om du tar och kikar närmare på kortet. Gotlands berggrund är fossil. Att säga till en gute att livet inte har uppstått i havet och sen krupit i land är meningslöst, vi kommer inte att tro dig.

Ibland kallas gutarna i tidigare och trevligare historieskrivning för "Havets söner". Oftast beror det på att gutarna har trafikerat Östersjön och bedrivit handel sen arla i urtid, vilket som bekant har gjort Gotland till världens skattrikaste ställe, vikingatiden, och under medeltiden så var det på Gotland som Hansan utvecklades och ännu långt fram i historien var Visby den stad som var huvud för en av de tre drittlarna (avdelningarna) i Hansan.

Gutar är alltså salta killar i historien. Men det är ännu värre, eller går ännu djupare, om du vill, för vi vet att livet kommer från havet och småningom krupit i land (eller ålat eller viftat med svansen eller hur nu de tidiga livsformerna bar sig åt, skuttade kanske), och alltså kommer också vi därifrån. Vi är helt enkelt Havets söner. Tja, förresten, måste man väl skriva nuförtin, och döttrar, såvitt nu inte dom har trillat ner från himlen i stället.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

951 m, Bjärges Solljus
937 m, Bolagsstämma i Vänge
923 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,7 km, Hästtjuvar
2,1 km, Western Riders Gotland
1,9 km, Veterantraktorer
2,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,1 km, En cowgirl
2,2 km, Gotland - hästarnas land
4,7 km, Krasse
2,6 km, Våtmark

Fauna

2,0 km, En vit stork

Flora

2,0 km, Majviva

Fornborgar

2,3 km, Arängsbacke
4,3 km, Guldrupe fornborg
3,5 km, Tuna i Viklau
2,1 km, Viklau fornborg

Företag

913 m, Bjärges Träförädling AB
3,7 km, Gervide gård
2,1 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

4,3 km, Broa gravfält

Historia

1,9 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
1,6 km, Draken i Vänge
5,6 km, Hagelheim bro
4,5 km, Inbördeskriget 1288
2,6 km, Jacobs minnessten, ringkors
1,6 km, Järnålderns organisation och försvar
4,4 km, Nordens största gravklot
1,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

5,0 km, Eisläggar
3,0 km, En holländare
1,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,3 km, Jag såg rus
1,6 km, Tors borg
953 m, Vad är det väl
2,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,5 km, Guldrupe kyrka
3,8 km, Sjonhem kyrka
1,9 km, Viklau kyrka
1,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

1,3 km, En vårsida för 2007
1,0 km, Ett silverne träd
0 m, Havets söner
4,5 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,1 km, Fornänge i Vänge
2,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 2009
663 m, Man ser dem sällan
924 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
1,9 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,1 km, Cedergrens orgelmuseum
3,7 km, Russmuseum

Naturreservat

4,3 km, Klosteränget

Platser

1,2 km, Ett gotländskt vattendrag
2,4 km, Tjaukle
922 m, Vänge bygdegård

Runor

4,5 km, Mässhaken i Guldrupe
4,0 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,5 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

1,6 km, Bysantisk figuration
1,6 km, Den vikingatida kyrktuppen
1,6 km, Ett bart huggande svärd
1,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
1,9 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
1,9 km, Jesus väcker Lasaros
1,6 km, Kvinnans skapelse
1,6 km, Mannens skapelse
1,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge
1,6 km, Tuppundret i Vänge
1,7 km, Vattenvarelsen i Vänge
3,8 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
1,6 km, Vem blir sluken
1,9 km, Viklaumadonnan

Tackar

2,0 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

1,7 km, Vänge prästänge