Sören Norby slår bondekungen


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Sören Norby slår bondekungen - foto: Bernt Enderborg

Under hösten 1523 rustade sig svenskarna på order av Gustav Vasa för att kasta bort Sören Norby från Gotland, vilket sägs att lübeckarna förmått honom till. Själv fann han det inte rådligt att trakta efter Gotland, men Herman Israel som företrädde Lübeck, vars mål var att skilja Sören Norby från Gotland, lät förstå att betalningen av den skuld Gustav Vasa hade till dem för det s.k. befrielsekriget skulle räntefritt uppskjutas några år, de skulle försöka få honom gift med den danske kung Fredriks dotter Dorotea (och med henne Gotland till brudskatt och under Sveriges krona) samt stå för halva krigskostnaden. Anledningen till att de ville ha bort Sören Norby var att denne hade fått Gotland som förläning av den danske kungen Kristian II och eftersom maktkampen pågick störde Norby handeln mellan fientliga makter. I svensk historieskrivning brukar Norby kallas sjörövare, vilket är struntprat.

Gustav Vasa samlade 8000 man krigsfolk, lät bemanna örlogsskepp och förordnade Berndt von Mehlen (Berend von Melen) till amiral och överste för folket. I Kalmar inväntades finska flottan samt skepp från Lübeck och några andra tyska skepp. På pingstaftonen 1524 avseglade så den samlade flottan till Gotland. I början av juni landsteg de, enligt prosten Strelow, verksam på Gotland under 1600-talet, på fyra ställen: Kronvalls, Västergarn, Hall och Östergarn. De intog Gotland, som förmodligen ställde sig neutrala, men Norby förskansade sig bakom Visby ringmur och i slottet, som därför belägrades.

Nu lånar vi Sören Norbys egna ord, så här skriver han i en rapport:

Så hände äfven att till Gotland skickade bondekonungen i Sverige hela Sveriges magt, de lübske och de sjuttio hansestäderna och deras anhang till hjelp, och voro der medförde från Stockholm sex karthauer (stora kanoner) och några slangor (mindre kanoner) och mycket annat skytte, hvarmed äfven följde en hel flotta, lastad med krut, lod och proviant att därmed förse lägret och beskjuta slottet.

Utsände jag då nattetid några mina örlogsskepp med mitt folk, som borttogo det förnämsta skeppet samt ett svenskt riksråd och öfverste amiral Ivar Fleming samt en av karthauerne med mycket annat skytte och deribland femtonhundra kulor till karthauer och slangor äfvensom fem skepp lastade med proviant och annat gods.

När de nu andra dagen skulle föra deras skytte i land till lägret, karthauer och slangor, befanns det, att det var jag, som hade kulorna därtill."

Sammanfattningsvis så hade alltså svenskar och finnar slagit sig ner i ett läger utanför ringmuren, tyskar i ett annat och flottan inneslöt Visby från sjösidan, men Norby hade lyckats lägga rabarber på svenskarna skytte. Som krigslist uttänktes därvid att man skulle skicka in några brinnande skepp i Norbys flotta, som låg för ankar under slottet. Sagt och gjort. Det enda som lyckades genom krigslisten blidde emellertid att de brände upp några av sina egna skepp samt att några andra som under utförandet strök för nära slottet blev skjutna i sank.

Därefter berättar Norby: "då lät jag nattetid göra larm i det svenska lägret, och blef större delen av folket nedergjort, lägret uppbrändt och befälet och översten för dem tillfångatagne och med mig förde upp till slottet."

Sören Norby hade alltså trots att han var underlägsen i mantal slagit den samlade armén av svenskar, finnar och tyskar sönder och samman. I rapporten skriver han: "Lät så en tid derefter bondekonungen i Sverige, som såg att ingen ära der var att inlägga och som ej heller hade penningar eller hvad annat som kunde vara af nöden att skicka, befalla sitt folk att återkomma till Sverige...".

Sören Norby måtte ha haft rätt roligt åt Gustav Vasa och hans armé 1524, ty så slutade den invasionen.

Fotot ovan är en detalj av Kutatavlan i Fårö kyrka som visar hur kanonerna ger eld från slottet i Visby. Och som alla vet sprängdes slottet i luften av danskarna 1679 då de lämnade ön. Stora delar av stenhögarna brändes till kalk eller fraktades till Stockholm och kallas i dag Stockholms slott.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

519 m, Almedalsveckan 2006
583 m, Almedalsveckan 2009
514 m, Almedalsveckan 2010
611 m, Almedalsveckan 2012
480 m, Almedalsveckan 2014
492 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

257 m, Demonstrationen för vägpris 2012
548 m, Företagardagen 8/11 2007
482 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
486 m, Kultur i natten
483 m, Kulturting 2007
332 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,3 km, Mal- eller slungstenar
483 m, Maskeraden 2010
1,1 km, S:ta Gertrud
756 m, Stora Torget den 29 april 2007
1,3 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
731 m, Tullar vid portarna
387 m, Vattendagen 2015
1,3 km, Vi skämmer ut oss
858 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
943 m, Visbydagen 2011
743 m, Återställ hålen
730 m, Öppen ruin

Bilder

926 m, Hertik Erik
215 m, Jolly Roger
1,7 km, Kalkugnar
986 m, Massor av kärlek
1,3 km, Svärdet i stenen
1,0 km, Sånt här är tråkigt att läsa
932 m, Var är medeltiden
999 m, Vinter i Visby
1,2 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

677 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,0 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

955 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,7 km, Annelund gravfält

Guide

1,3 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

226 m, Visby hamn

Historia

550 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
735 m, 1361 - massgravar på Solens berg
243 m, Brandskattningen av Visby 1361
1,1 km, Elvatusen jungfrur
1,3 km, En kalkugn från 1200-talet
939 m, En stor katastrof 1566
666 m, Ett skott i tornet
2,0 km, Galgberget
693 m, Gråbröder - Franciskaner
604 m, Halshuggningen 1342
935 m, Henrik Lejonet
43 m, In Gothlandia et Mari spes mea
733 m, Infördes tull till Visby 1288
1,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
903 m, Mariaprocessionen
1,1 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,3 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
827 m, Skampålen på Klinttorget
1,3 km, Snäckskogen i Boge
658 m, Stadens blomstring
55 m, Sören Norby
0 m, Sören Norby slår bondekungen
292 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
1,1 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
608 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,3 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
738 m, Varför ruinerades Visby
750 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
591 m, Visby lades i aska 1362
594 m, Visby stadslag
740 m, Visby under medeltiden
930 m, Visby under stenåldern
658 m, Visby underkastelsebrev
608 m, Visbys storhet under medeltiden
432 m, Världsarvet Visby

Konst

564 m, Anna Nyberg - A story to be told
538 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

476 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

1,2 km, Bödelsstugan står kvar
1,1 km, Djävulens spik
996 m, Fan i helvete
714 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
1,1 km, Jacob av Charra
611 m, Kanonen vid Wallers plats
1,3 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

932 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
580 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

143 m, Den 6 juni 2002
756 m, Elda på
663 m, Försköna Visby
688 m, Gutavallen - vad menas
579 m, Jättesnygga brudar
777 m, Kruttornets finesser
2,1 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
1,1 km, Nordiska naturväsen
721 m, Nåt att titta på
682 m, Ringmurskaries
846 m, Strandpromenaden
983 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

350 m, Barflickor på Effes
1,1 km, Dei jär ret vackat
938 m, Domkyrkoberget i Visby
876 m, En helt vanlig kväll
743 m, En sommarbild
896 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
1,0 km, Förlova dig på Gotland
1,0 km, Gotland året runt
1,0 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
727 m, Under putsen
500 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

456 m, Burmeisterska huset
626 m, Clematishuset
430 m, Donnerska huset
864 m, Engeströmska huset i Visby
364 m, Huset med målningarna
5,1 km, Hästnäs
898 m, Johan Målares hus
582 m, Liljehornska huset
502 m, Tjärkoket
615 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

1,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
1,1 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
1,1 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2006
1,1 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
1,2 km, Medeltidsveckan 2010
1,1 km, Medeltidsveckan 2012
1,2 km, Medeltidsveckan 2013
1,1 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,6 km, Bergbetningen
2,0 km, Galgberget, naturreservat
1,3 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

580 m, Almedalen
632 m, Birgers gränd
977 m, Botaniska Trädgården
905 m, Dansa, din djävul
850 m, Fiskargränd i Visby
1,2 km, Paviljongsplan
1,2 km, Rackarbacken
913 m, Salomos stenbrott
2,5 km, Södra hällarna i Visby
3,8 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

1,0 km, Dalmanstornet
899 m, Ett torn i Östergravar
741 m, Fiskarporten
1,2 km, Jungfrutornet
423 m, Kajsartornet
1,2 km, Kaponniärerna
768 m, Kruttornet - Visby kastal
662 m, Kvarntornet
996 m, Kärleksporten
579 m, Lilla Strandporten
1,3 km, Lübeckerbräschen
1,2 km, Långa Lisa
1,1 km, Murfallet
1,2 km, Mynthuset
1,4 km, Nordergravar
1,2 km, Norderport
1,3 km, Portar i ringmuren
1,3 km, S:t Göransporten
56 m, Segeltornet
1,0 km, Sidledes skytte
1,3 km, Silverhättan eller Kames
120 m, Skansen Havsfrun
1,3 km, Snäckgärdsporten
992 m, Sparbössan
919 m, Sprundflaskan
503 m, Stor Christin
166 m, Storhenrik, Store Henrik
313 m, Söderport
517 m, Tjärkoket
340 m, Valdemarsmuren
1,0 km, Östergravar i Visby
739 m, Österport

Ruin

1,3 km, Allmänt ruiner
821 m, Drottens ruin
1,0 km, Helgeands kyrkoruin
803 m, Ryska kyrkan
974 m, S:t Clemens ruin
1,6 km, S:t Göran - kyrkoruin
412 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
784 m, S:t Lars ruin
501 m, S:t Mikael
1,1 km, S:t Nicolai ruin
897 m, S:t Olof ruin
734 m, S:ta Carin ruin
1,1 km, S:ta Gertrud ruin
746 m, Solberga Kloster ruin
44 m, Visborgs slott

Runor

410 m, Evigt medan världen vakar

Saga

713 m, Carins blomma
1,2 km, Jungfrun i tornet
1,0 km, Karbunkelstenarna
200 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

917 m, Den återuppståndne i domkyrkan
918 m, Jungfru Maria
865 m, Klädd i solen i Visby
934 m, Markus, evangelisten
1,0 km, Änglavingar

Stränder

5,8 km, Fridhem
3,6 km, Gustavsvik
2,2 km, Norderstrand
4,8 km, Snäck
520 m, Visby havsbad

Träsk

5,4 km, Svaide vät

Visby

556 m, 25 juli 2003
791 m, De första spåren
878 m, Klinten
769 m, Stora Torget
517 m, Strandgatan
384 m, Välkommen till Visby

Färjor

440 m, Destination Gotland