Österby myr i Kräklingbo


Platser - Kräklingbo - Nära - Karta

Gotland, Österby myr i Kräklingbo - foto: Bernt Enderborg

Strax bredvid vägkanten mellan Kräklingbo och Östergarn har Sportfiskarna och markägarna återskapat en naturlig våtmark.

Österby myr, återskapad våtmark i Kräklingbo

Det finns en utomordentlig informationsskylt på platsen som talar om att det mestadels är gäddor som förökar sig i myren, och när vattnet sakteliga rinner ut i havet på vårarna följer tiotusentals gäddyngel med. Också lake leker i myren.

Österby myr, våtmark, Kräklingbo

Myren ligger alldeles vid kanten av hällmark varför floran är spännande, bl a kan du få se den ovanliga blodtoppen. Också ornitologer kan glädja sig, sånt som rödbena, trana, enkelbeckasin, skogssnäppa, trädlärka, årta, göktyta, mindre hackspett och olika rovfåglar sägs enligt skylten hålla till i trakterna.

Att återskapa våtmarker är alldeles utmärkt. Mer sånt!

Men kommunen satsar på att rena havsvatten med RO-teknik, se Vattendagen 2015, i stället för att köpa vatten av bönderna som vet var våtmarker och sjöar kan återskapas. Det hela förefaller kortsiktigt och mindre välbetänkt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen