Vikingarnas skepp hade rutiga segel


Kuriosa

Gotland, Vikingarnas skepp hade rutiga segel - foto: Bernt Enderborg

Hur många filmer och bilder har du sett där vikingarnas skepp har randiga segel? Tusen? Tja, vad kan vi säga, utom att de inte var röd- och vitrandiga utan rutiga.

Seglet på bilden ovan tillhör vikingaskeppet Krampmacken som vilar tio meter bakom seglet och är en kopia av en båt från 1100-talet som hittades i Tingstäde träsk vid Bulverket. Att seglet är rutigt beror inte på att vi tror det utan på att vi har bildbevis från tiden ifråga på bildstenar:Seglet till Krampmacken är nog framtaget via något som kallas praktisk arkeologi, eller nåt åt det hållet, dvs arkeologer tar och försöker återskapa historien på ett eller annat sätt, t ex genom att väva ett segel. Fast vad gäller seglen på bildstenarna så är det lite mera krångel att reda ut, men det får jag skriva om någon annan gång.

Krampmacken har varit ute på resa, ända ner till Miklagård (Konstantinopel) via floderna i Europa tog man sig.
Bilden visar en av deltagarna, Jonas Ström, som också hade turen att för några år se hitta vikingatidens absolut största silverskatt, över 50 kilo, på en åkerlapp vid Spillings i Othem.

Den där skatten har ställt till det ordentligt i statistikernas databaser. Förr antogs exempelvis allmänt att den mesta vikingatida handeln bedrevs från västra Gotland eftersom man hade hittat flest skatter där. Det tyckte många författare var jättebra emedan Visby ligger på västra kusten och Sveriges fastland på andra sidan. Spillingsskatten är emellertid så stor att den motsvarar ett helt lass vanliga skatter varför frågan om var mesta handeln bedrevs har kantrat rejält.

Krampmack betyder förresten tångräka, du vet de där små bruna räkorna som man ibland ser alldeles vid strandkanten. Namnet fick skeppet av en av de stora kulturpersonligheterna på Gotland, Erik Olsson. Han kände förmodligen till det mesta om båtar och lämnade bland annat Fiskemuseet i Kovik och en samling roliga böcker efter sig. Kovik heter för övrigt Korumpu och är hemmahamn för Krampmacken. Varför det står Kovik på skyltar, kartor osv. vet jag inte.

Nåja. När du är i Hollywood så kan du väl säga till folk att seglen skall vara rutiga, inte randiga. Och då kan du väl vara bussig att också säga att vikingarnas hjälmar inte hade horn och att det inte går att äta galtar.
/text och foto Bernt Enderborg