Rosenby båtmanstorp


Historia - Väte - Nära - Karta

Gotland, Rosenby båtmanstorp - foto: Bernt Enderborg

Alldeles längs den nutida vägkanten på väg 142 i Väte socken ligger båtmanstorpet Rosenbys, som numera ägs av Väte hembygdsförening och där man har aktiviteter varje sommar.

Uthuset vid båtmanstorpet Rosenbys i Väte

Också ett uthus finns kvar vid torpet, men till vad använts vet jag inte, en gris, en häst och kanske en ko.

Båtsmännen på Gotland är ett svenskt påhitt som infördes efter annekteringen på 1600-talet och upplöstes 1887. Vi har ingen närmare historia om detta men varit och kikat på några båtsmanstorp som fortfarande finns kvar, som Rosenbys (det finns ett till i Väte), Hults i Rone och Ingermans båtmanstorp i Östergarn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,1 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,3 km, Bildstenar i Hejde
4,9 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,8 km, Binge slott
786 m, Fornborgen i Väte
4,1 km, Guldrupe fornborg
3,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

715 m, 18) Olof den helige

Historia

4,5 km, 1361 i Mästerby
3,6 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,0 km, Hagelheim bro
864 m, Medeltida smide i Väte
4,9 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
4,5 km, Ringkorset i Mästerby
0 m, Rosenby båtmanstorp
838 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,1 km, Den gamle och havet

Kyrka

4,4 km, Atlingbo kyrka
3,7 km, Guldrupe kyrka
3,4 km, Hejde kyrka
4,9 km, Mästerby kyrka
859 m, Väte kyrka

Kåseri

3,8 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,1 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,9 km, Mästerby museum

Målningar

4,9 km, 1100-talets världsdelar
4,9 km, David och Goliat i Mästerby
3,4 km, Ett bart huggande svärd
4,9 km, Helvetesgapet
849 m, Kyrkmålningen i Väte
4,9 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

3,4 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
4,7 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,9 km, Kristendomens ålder på Gotland
3,7 km, Mässhaken i Guldrupe
3,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,4 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

847 m, Anna själv tredje
779 m, Den drakdiande kvinnan
792 m, Den sista måltiden igen
773 m, En medeltidsman
773 m, En tidigmedeltida riddare
845 m, Ett torn i Väte
845 m, Haren i Väte
3,4 km, Hynse ei Hajde
844 m, Krucifixet i Väte
852 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

3,7 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

3,7 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,8 km, Augustas änge
316 m, Fonnsänge
4,9 km, Isums Slåtteräng