Hall kyrkänge


Ängen - Hall - Nära - Karta

Gotland, Hall kyrkänge - foto: Bernt Enderborg

Tvärs över vägen vid Hall kyrka, nordost, ligger Hall kyrkänge som en djupt andetag i grönskan. Änget har en lång historia som slåttermark, redan 1695 visar den svenska skattläggningskartan att det fanns ängsmark på platsen, men som bekant kan ängarna på Gotland enligt somliga ha mer än 2.500 år på nacken - andra nöjer sig med 1.500 år - men det är kulturmark på riktigt.På sina ställen är det ett ljust, vackert änge, bl a längs vägen, där det enligt hembygdsföreningen som sköter änget växer ask, lundalm, lönn och lite asp och ek.Glest stående tallar pryder änget, och givetvis finns det hassel som i alla gotländska ängar (vi säger förresten inte ängar på Gotland, utan ängen - gotländska ängen).Markväxtligheten, säger hembygdsföreningen, är örtrik. Det finns gott om orkidéer som brudsporre, johannesnycklar, ängsnycklar och nattviol. På bilden ovan ser du dock en blomma av familjen näva: midsommarblomster.Det finns en liten informationsskylt, en bänk till den medhavda fikakorgen och du ser vägen mot Hallshuk i mitten av bilden. Änget är inte svårt att hitta, hittar du till Hall kyrka så har du änget framför dig.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,0 km, Hallshuks fiskeläge

Hamnar

6,4 km, Kappelshamn

Kuriosa

60 m, Horpallen i Hall
63 m, Vad är det för ett kors

Kyrka

62 m, Hall kyrka
3,9 km, Hallshuks fiskekapell

Målningar

62 m, Predikstolen i Hall kyrka

Naturreservat

3,7 km, Hall-Hangvar

Platser

3,9 km, Hallshuk

Stränder

5,8 km, Kappelhamnsviken Västra

Ängen

0 m, Hall kyrkänge