Det mesta galenskaper


Viking - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Det mesta galenskaper - foto: Bernt Enderborg

Förmodligen är det mesta som skrivs om vikingatiden rena galenskaperna. De fantastiska isländska sagorna gör ett så imponerande intryck att man alldeles förleds.

Bilden ovan kommer från Grötlingbo kyrka på södra Gotland. Som synes är det en bepansrad ryttare med lans, en riddare från 1600-talet kan man väl tro om man vill. Men så är det nu inte.

Dopfunten i kyrkan är från 1100-talet, triumfkrucifixet från 1200-talet och man vet att det har stått en kyrka byggd av sten på platsen tidigare. Det är nämligen från denna som reliefen ovan kommer - en hel svit löper längs nästan hela väggen på södra långhuset.

Nu är vi så långt tillbaka i tiden att vi kan påstå att det vi ser på relieferna är vikingatida föreställningar och bildkonst.Här har vi ett annat exempel, denna gång från Vänge kyrka. Det är reliefer av något som brukar kallas en annan "skola" - Egypticus, Byzantios och sånt heter sådana - men de är i alla fall från den tidigare 1100-talskyrkan på platsen och därmed i det närmaste vikingatida bildkonst.

Folk som satt vid långelden, offrade till asagudarna och slogs med långskägg och bredyxa var för länge sen förbi.

Det är något som är väldigt underlig med Gotland. Vill man veta lite om de gutniska vikingarna så är det bara att åka och kika på vad de har byggt och konsten de skapade.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hundar

7,4 km, Alla hundar