Kappelshamn


Hamnar - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Kappelshamn - foto: Björn Pettersson

Reservfärjeläge. Fiske- och småbåtshamn på norra Gotland.

Lite historia också
I förbigående skall vi bara nämna att i dag utskeppas stora volymer kalk, men det har förstås förekommit flera exportvaror. När Linné besökte hamnen 1741 hade han oroat sig över de många kalhyggen har sett (luckiga skogstillståndet) och nämner därvid att i Kappelshamn "Bjälkar lågo i stora hopar vid stranden som merendels försålts till tyskar och danskar".

Det var alltså inte bara de priviligerade fastlandsvenska kalkpatronerna som avverkade all skog de kom åt till kalkbränningen. Skogen användes vettigt också.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Hamnar

0 m, Kappelshamn

Kuriosa

6,4 km, Horpallen i Hall
6,4 km, Vad är det för ett kors

Kyrka

6,4 km, Hall kyrka

Magiska Gotland

3,4 km, Brottning med Ekelöf

Målningar

6,4 km, Predikstolen i Hall kyrka

Naturreservat

3,4 km, Grodde naturreservat
1,9 km, Träskmyr och Vasteån
1,2 km, Vitärtskällan

Stränder

644 m, Kappelhamnsviken Västra
531 m, Kappelhamnsviken Östra

Ängen

6,4 km, Hall kyrkänge