Butravjs


Skeppssättningar - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Butravjs - foto: Bernt Enderborg

Alldeles bredvid vägkanten mellan Hörsne och Norrlanda ligger ett par skeppssättningar vid ett utmärkt exempel på hur tallar kan te sig på Gotland.

Den här delen av Gotland förekommer sällan i turistbroschyrer. Det är nog en och annan som är framme och kikar på Norrlanda Fornstuga men vänder tillbaka upp till väg 146 efter förrättat värv.

"Jag har sett så många skeppssättningar", sa min kusin när jag föreslog att vi skulle åka och kika på en av dem. De flesta han hade sett återfanns på fastlandet. "Ja, ja, sa jag. Vikingatida ja. Våra på Gotland är från bronsåldern.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,9 km, Disponentvillan i Hörsne

Fornborgar

2,4 km, Ekeskogs fornborg
4,9 km, Fornborg i Hörsne

Företag

4,9 km, Ställplats Hörsne

Gravfält

4,4 km, Trullhalsar

Historia

4,4 km, Flytande järn
3,1 km, Försvarstornet i Norrlanda

Kyrka

5,3 km, Hörsne kyrka
3,1 km, Norrlanda kyrka

Kåseri

3,0 km, Norra stigluckan i Norrlanda

Medeltida hus

2,8 km, Bringes i Norrlanda

Museer

493 m, Norrlanda Fornstuga

Målningar

3,1 km, Legenden om S:ta Katarina

Naturreservat

5,7 km, Hörsne prästänge

Platser

4,4 km, Vendeltida solur

Runor

5,4 km, Kunde alla läsa runor

Skeppssättningar

0 m, Butravjs

Skulptur

3,1 km, Barnamorden i Norrlanda
5,4 km, Den ridande S:t Mikael
3,1 km, Friser i Norrlanda
5,3 km, Klädd i solen
3,0 km, Simson och Delila
3,1 km, Tänkaren i Norrlanda

Stenrösen

2,4 km, Bjärs hög, Bjärs backe

Ängen

5,4 km, Mattsarve änge