Medeltida grindstolpar i Vamlingbo


Historia - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Medeltida grindstolpar i Vamlingbo - foto: Bernt Enderborg

Alldeles söder om Bottarvegården står ett par medeltida grindstolpar. Vi har visat sånt här förut, t ex gårdsporten vid Riddare och inkörsporten till den medeltida prästgården i Bro, se sidan om Bro socken, samma i Tingstäde, och jag vet inte om det är speciellt med Gotland men bara man kikar efter så står såna saker kvar sen århundradena.

Medeltida grindstolpar i Vamlingbo

Den högra stolpen (södra) är inte särskilt dekorerad, ingen av stolparna är smyckade på baksidan, utan bara tio ringar av någon anledning; informationsskylten på plats säger att inskriften formar ett kors.

Grindstolparna som är huggna i grå kalksten står på Gotlands minsta tomt, 4 m2, som skänktes 1918 till Gotlands Fornvänner av Robert Segergren och hans hustru vars namn jag inte vet.

Medeltida grindstolpar i Vamlingbo

Den norra stolpen är desto intressantare. Överst finns ett kors, kristet folk sålunda, och sen en sexuddig stjärna, eller blomma, i en cirkel varefter en stående runinskrift förtäljer: "olaf : subr.giardi us", vilket sägs betyda att "Olof söder gjorde oss". Det sägs emellertid på skylten att den första runan i order "subr" är svår att tyda samt att den lika gärna kan vara bokstaven "i"; kanhända är alltså "iubr" ett namn i stället för en plats som informationsskylten antyder.

Hur gamla grindstolparna är tycks ingen veta, förutom att de är medeltida, så måhända kan dessa användas för att påstå att gutarna använde runor i långa tider, se t ex också inskriften i Lojsta kyrka (tredje bilden uppifrån). Och för skoj påstår vi ju också att gutarna uppfann runorna, vilket är lika troligt som allt annat, se Runor, och missa heller inte sidan om språket ty gutarna var häftigare än vad man kan tro.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen