Stackars Josef


Skulptur - Lokrume - Nära - Karta

Gotland, Stackars Josef - foto: Bernt Enderborg

Sen 1100-talet sitter Josef, Jesus' jordiska fader, på dopfunten i Lokrume och sover. Såvitt går att begripa får han snart en dröm som klargör för honom att han, så att säga, kan ta på sig denna världens faderskap och dra försorg om pojken.

Om han inte hade tagit på sig faderskapet, nåt vi aldrig tänker på, och förskjutit Maria, vad hade hänt då? Hade hon stötts ur den normala sociala livet och småningom tvingats försörja sig som prostituerad? Vilka val hade hon egentligen? Eller man kanske hade stenat henne utanför stadsporten i enlighet med någon omänsklig regel i Moseböckerna?

- Visst ser du ut som att Josef sitter och funderar? Kan det tänkas att skulptörer på 1100-talet hade större förståelse för vad Jakob hade att ta ställning till jämfört med oss? Nuförtin i Sverige finns ju inga oäkta barn, ingen begår nånsin hor, utan vi försöker ta hand om alla barn och föräldrar oavsett allting. Vad vet väl vi?

En ängel kommer till Josef i en dröm och meddelar att barnet är avlat av den Helige Ande varför han inte skulle förskjuta Maria. Men kunde det påverka hans ställning om det kom ut att han inte var far till barnet? Kom det ut? Hade han gift sig med en hora? Var det okej? Eller var det så att han egentligen försökte slippa ifrån faderskapet, han var ju inte pappa, och talade om för andra att det inte var han som var den skyldige utan den Heliga Ande, varför folk förstås sa "jaharu hejdu!"

Det sägs av lärt folk att i den romanska konsten visar det att någon sover då hans huvud vilar i handen, men jag har aldrig sett någon sova så, har du? Jämför förresten med den riktige tänkaren.

- Josef måtte ha älskat Maria.

/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen