Altartavlan i Näs


Skulptur - Näs - Nära - Karta

Gotland, Altartavlan i Näs - foto: Bernt Enderborg

Altartavlan i Näs kyrka som är tillverkad i Burgsvik 1692 är väl på sitt sätt typiskt för sin tid och stormakten Sverige; Gotland blev svenskt vid freden i Brömsebro 1654

Enligt 1 Moseboken sa Gud till Abraham:

"Tag din son Isak, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig."

Moseboken fortsätter: "När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son."

I sista stund ordnar dock det hela sig och Abraham offrar i stället geten. Genom att han tänkte offra sin son sägs att Gud fann att Abraham fruktade honom så pass mycket att han ingick i ett förbund med honom, ett slags löfte om evig besittningsrätt till jorden - månne till de ödmjuka som Jesus saligprisar i Bergspredikan.

Altartavlan i Näs visar nog det som jag avskyr mest med religion och 1600-talets Sverige: man skall lyda och ha förtröstan på Gud. Det kan inte ha varit någon som i slutet av 1600-talet satt i Näs kyrka, såg den nya altartavlan och åhörde predikan på svenska (folk var vana vid danska eller latin) som missade poängen, dvs att man skall lyda överheten.

- Vad tycker du? Är det konst det där, eller politisk propaganda?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,6 km, Nisseviken

Bilder

5,1 km, Hus vid Fide kyrka

Historia

5,1 km, Atterdag på landet 1361 - Hundens like

Kuriosa

5,1 km, Skeppsristningen i Fide
5,1 km, Vigvattenskar

Kyrka

5,1 km, Fide kyrka
4 m, Näs kyrka

Målningar

5,2 km, Margareta månne
94 m, Tjuvmjölkerskan i Näs

Naturreservat

5,6 km, Hägsarve kärräng
6,2 km, Näsrevet djuskyddsområde

Platser

4,8 km, Näsudden

Skeppssättningar

3,6 km, Barshalder skeppssättning

Skulptur

0 m, Altartavlan i Näs

Stränder

3,7 km, Nisseviken

Ängen

3,7 km, Fide prästänge