24) Slutet brev


Gutasagan

Gotland, 24) Slutet brev - foto: Bernt Enderborg

Gutalagen som var i kraft till slutet av 1600-talet innehåller inte en enda bokstav om några kungliga rättigheter, och därtill lämnar Gutasagan följande besked:

Ur Gutasagan

Lyct bref miþ kunungs insigli scal at allum kunungs ret sendas. oc ai vpit

Översättning

Slutet brev med kungen sigill skall användas för alla kungens rättigheter, och ej ett öppet brev.

Kommentar

Bilden ovan kommer från en vendeltida bildsten, den med Kulturkringlan, se den första bilden på översikten om bildstenar. Skulle sigill intressera dig kanhända Gotlands sigill och vapen kan vara något.

Krigare på en bildsten
En scen från en vendeltida (700-800-tal) bildsten från Smiss i Stainkörke (Stenkyrka). Här finns mer om Vendeltiden.

Det som kungen har rätt till är enligt Gutasagan en låg skatt årligen för rättigheterna att bedriva handel i Mälartrakten. Punkt. Många författare envisas med att kalla skatten för tribut i stället för att på så sätt hänföra Gotland till ett skyddsland. Men så var det nog inte, se Skyddslandet och Lokalpatriotism.

Ett öppet brev att högläsas på tingen eller i kyrkorna fick den svenske kungen inte skicka. Det är att förmoda att brevet skulle tillställas domarna i Gutnaltinget, Gotlands allting, som avgjorde om något eventuellt skulle föras vidare. Det är lite annat än i senare tider, se Altartavlan i Näs kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg