Jungfru Maria


Skulptur - Visby - Nära - Karta

Gotland, Jungfru Maria - foto: Bernt Enderborg

Domkörko ei bön, S:ta Maria, jär helged, elda va dei nå haita, at dei källingi. Ha sitta där mei sorken sum ynska freid me tu finggrar ei a freidshälsningg.

Pa dei vise har dei vart sen tållhunnretjufem, da a biskop Bengt ei Leinköping inveigd körke ti hennes äre. Körko bitaltes av tyskar u dei jär nuck trolit att skulpturi jär tysk u (ha jär int lika vacka sum Madonnu i Öja eldar Viklau naj, skulpturi alltså, men vacka nuck ti Visby - ei a körko mei fäul tånn).

Men riktit va dei ska va bra för, dei vait ja inte de naj. A källingg va, va vait man inte. Jag var läsnes ei dei saneste Gotlands Arkiv 2004 att jungfro Maria ha fick ta yva dei sum Fröja had för si ei islänske sagar. U dei har jo ingen bitödelse um a källingg haita Maria eller Fröja - dei jär väl int någen sum brödar si um stollrar sum tycka dei ene u dei annre. "Ha föd sorken men va jungfro ei alla fall", säga di sum tro pa dei. Sumli annre skreiar att: "Da kom han väl ginum rövi da!" Dei maina man int sum a hädelse elda så naj. Maninggi jär att dei där med jungfro u dei, dei har inte någen bitödelse. U va jär dei sum skillar da? Arvssyndi? Den kan di koir upp i rö...

Tållhunnreåttiåtte, etta kreige, da to stassboar skulpturi u bäred ha runt ei glans u äre - di meinde att die had segre - u dei skudd ba feires dei. Dei gar bra u fa lese Visby undakastelsebrev um sanninggi skudd intresser di. Men dei jär symboli för segan sum star u skeina ei körko ei bön. Vorr pa lande ser int dei så naj. Yvamode har int någ gränsar.


Men dei jär int orginale av skulpturei pa korte naj. Dei ha star pa Fånnsaln u seir nå skabbu äut, int blank u feinar u vackar u mei rosa pa kinnar u dei. Leilsorken Jesus, ja koss i jissu namn.

Um ja nå mei skatt har bitalt att di har gärt skulpturi grannar, da gar ja ör körku! Symbolar för Visbys segrar, dei kan ed koir upp ei rö...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

443 m, Almedalsveckan 2006
392 m, Almedalsveckan 2009
443 m, Almedalsveckan 2010
380 m, Almedalsveckan 2012
454 m, Almedalsveckan 2014
461 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

944 m, Demonstrationen för vägpris 2012
484 m, Företagardagen 8/11 2007
513 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
459 m, Kultur i natten
569 m, Kulturting 2007
789 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,9 km, Mal- eller slungstenar
560 m, Maskeraden 2010
267 m, S:ta Gertrud
162 m, Stora Torget den 29 april 2007
465 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
376 m, Tullar vid portarna
535 m, Vattendagen 2015
1,9 km, Vi skämmer ut oss
541 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,9 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
417 m, Visbydagen 2011
369 m, Återställ hålen
189 m, Öppen ruin

Bilder

21 m, Hertik Erik
770 m, Jolly Roger
843 m, Kalkugnar
370 m, Massor av kärlek
531 m, Svärdet i stenen
244 m, Sånt här är tråkigt att läsa
364 m, Var är medeltiden
314 m, Vinter i Visby
499 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

242 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,1 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

300 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,5 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

3,8 km, Annelund gravfält

Guide

1,9 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

764 m, Visby hamn

Historia

511 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
911 m, 1361 - massgravar på Solens berg
851 m, Brandskattningen av Visby 1361
277 m, Elvatusen jungfrur
1,9 km, En kalkugn från 1200-talet
24 m, En stor katastrof 1566
448 m, Ett skott i tornet
1,0 km, Galgberget
227 m, Gråbröder - Franciskaner
334 m, Halshuggningen 1342
23 m, Henrik Lejonet
942 m, In Gothlandia et Mari spes mea
366 m, Infördes tull till Visby 1288
100 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
15 m, Mariaprocessionen
286 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,9 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
225 m, Skampålen på Klinttorget
1,9 km, Snäckskogen i Boge
280 m, Stadens blomstring
913 m, Sören Norby
918 m, Sören Norby slår bondekungen
783 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
249 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
332 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,9 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
180 m, Varför ruinerades Visby
167 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
329 m, Visby lades i aska 1362
341 m, Visby stadslag
356 m, Visby under medeltiden
42 m, Visby under stenåldern
307 m, Visby underkastelsebrev
331 m, Visbys storhet under medeltiden
499 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,2 km, Follingbo kalkbrott

Konst

354 m, Anna Nyberg - A story to be told
458 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

521 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

317 m, Bödelsstugan står kvar
260 m, Djävulens spik
91 m, Fan i helvete
204 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
260 m, Jacob av Charra
355 m, Kanonen vid Wallers plats
1,9 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka
4,8 km, Ölbäcks värdshus

Kyrka

14 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
407 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,0 km, Den 6 juni 2002
163 m, Elda på
445 m, Försköna Visby
693 m, Gutavallen - vad menas
527 m, Jättesnygga brudar
363 m, Kruttornets finesser
1,2 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
394 m, Nordiska naturväsen
197 m, Nåt att titta på
424 m, Ringmurskaries
370 m, Strandpromenaden
299 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

779 m, Barflickor på Effes
429 m, Dei jär ret vackat
38 m, Domkyrkoberget i Visby
369 m, En helt vanlig kväll
236 m, En sommarbild
335 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
286 m, Förlova dig på Gotland
317 m, Gotland året runt
305 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
310 m, Under putsen
417 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

470 m, Burmeisterska huset
310 m, Clematishuset
500 m, Donnerska huset
121 m, Engeströmska huset i Visby
753 m, Huset med målningarna
4,2 km, Hästnäs
49 m, Johan Målares hus
347 m, Liljehornska huset
590 m, Tjärkoket
329 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

458 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
403 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
419 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
418 m, Medeltidsveckan 2006
431 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
469 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
436 m, Medeltidsveckan 2010
399 m, Medeltidsveckan 2012
479 m, Medeltidsveckan 2013
407 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,7 km, Bergbetningen
5,6 km, Brucebo
1,1 km, Galgberget, naturreservat
1,9 km, Reveln fågelskyddsområde
4,8 km, Ölbäcks

Platser

423 m, Almedalen
329 m, Birgers gränd
294 m, Botaniska Trädgården
12 m, Dansa, din djävul
311 m, Fiskargränd i Visby
431 m, Paviljongsplan
340 m, Rackarbacken
10 m, Salomos stenbrott
3,4 km, Södra hällarna i Visby
2,9 km, Åhsbergska hagen

Rauk

3,8 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

174 m, Dalmanstornet
237 m, Ett torn i Östergravar
380 m, Fiskarporten
491 m, Jungfrutornet
697 m, Kajsartornet
300 m, Kaponniärerna
384 m, Kruttornet - Visby kastal
445 m, Kvarntornet
384 m, Kärleksporten
364 m, Lilla Strandporten
534 m, Lübeckerbräschen
386 m, Långa Lisa
461 m, Murfallet
354 m, Mynthuset
552 m, Nordergravar
376 m, Norderport
523 m, Portar i ringmuren
423 m, S:t Göransporten
945 m, Segeltornet
177 m, Sidledes skytte
560 m, Silverhättan eller Kames
972 m, Skansen Havsfrun
545 m, Snäckgärdsporten
203 m, Sparbössan
366 m, Sprundflaskan
614 m, Stor Christin
917 m, Storhenrik, Store Henrik
851 m, Söderport
564 m, Tjärkoket
824 m, Valdemarsmuren
221 m, Östergravar i Visby
370 m, Österport

Ruin

1,9 km, Allmänt ruiner
145 m, Drottens ruin
144 m, Helgeands kyrkoruin
122 m, Ryska kyrkan
188 m, S:t Clemens ruin
739 m, S:t Göran - kyrkoruin
518 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
159 m, S:t Lars ruin
562 m, S:t Mikael
272 m, S:t Nicolai ruin
269 m, S:t Olof ruin
186 m, S:ta Carin ruin
215 m, S:ta Gertrud ruin
941 m, Solberga Kloster ruin
956 m, Visborgs slott

Runor

519 m, Evigt medan världen vakar

Saga

208 m, Carins blomma
493 m, Jungfrun i tornet
198 m, Karbunkelstenarna
974 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

2 m, Den återuppståndne i domkyrkan
0 m, Jungfru Maria
144 m, Klädd i solen i Visby
22 m, Markus, evangelisten
88 m, Änglavingar

Stränder

2,7 km, Gustavsvik
1,3 km, Norderstrand
3,9 km, Snäck
607 m, Visby havsbad

Träsk

5,5 km, Svaide vät

Visby

381 m, 25 juli 2003
140 m, De första spåren
123 m, Klinten
149 m, Stora Torget
409 m, Strandgatan
615 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,3 km, Destination Gotland