Smärtornas man i Hamra


Skulptur - Hamra - Nära - Karta

Gotland, Smärtornas man i Hamra - foto: Bernt Enderborg

I Hamra medeltida kyrka på södra Gotland sitter den medeltida smärtornas man överstänkt av blod och förevisar sina sår. På den tiden förekom, baserade på Jesu förkunnelse, något som kallades de sju barmhärtighetsverken:

1) Mätta de hungrande
2) Ge dryck åt de törstande
3) Klä de nakna
4) Ge härbärge åt husvilla
5) Besök de sjuka
6) Besök de fångna
7) Begrav de döda

Smärtomannen kallas också Misericordiamannen, vars syfte alltså är barmhärtighet, vilket misericordia betyder. Till och med romaren Pontius Pilatus visade ju fram den sönderslagne Jesus och bad folksamlingen, som snart skulle skria Barabbas, att de skulle visa barmhärtighet när han sa: Ecce Homo!

- Se mannen!

En mera känd berättelse om barmhärtighet är nog den om samariten i Lukas 10:25-37 som handlar om vem som är din nästa (varenda en).

En profetia
Jesaja säger i Bibeln 2000, 53:4 ff:

"Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun."

Den kristna kyrkan, säger Alf Henriksson i sin Biblisk historia, har tagit fasta på detta stycke som man alltså menar profetera Kristus, och det är väl därför som smärtornas man sen mitten av 1400-talet sitter i Hamra kyrka och påminner om barmhärtighet.

I förbigående kan vi också säga att Henriksson nämner en negro spiritual som uttrycker det hela som: "He never said a mumbaling word", som du i vårt fantastiska tidevarv kan få höra Lead Belly sjunga på Youtube; Nirvana har gjort låten och här är en skön variant till. Och vi kan väl hoppas att folk i Hamra tar och klämmer i med den ibland.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen