Yttersta domen


Målningar - Lummelunda - Nära - Karta

Gotland, Yttersta domen - foto: Bernt Enderborg

När prosten herr Gubbe på 1600-talet gav hablingarna en behövlig skrapa så visste han vad han gjorde när han kallade dem "idel stinkande getabockar", se Hablingo kyrka, en bit ner på sidan, ty i Matt. 25:32 ff. står att Människosonen kommer i sin härlighet med alla änglar och som en herde skiljer fåren från getterna; sen följer en lista på åtminstone de flesta av de sju barmhärtighetsverken, se Smärtomannen.

Lummelunda medeltida kyrka har en målning som föreställer just detta, yttersta domen. Denna sida visar bara det nedersta bildfältet.

Yttersta domen, Lummelunda kyrka

Såvitt jag förstår är det fåren på bilden ovan som blir inbjudna till Himmelriket efter att ha levt på sånt sätt att de vunnit evigt liv.

Yttersta domen

Oss andra, vi arma fattiga syndare, kommer tydligen att bli hopfösta i stora skockar. Men som du ser så är det inte längre någon skillnad på oss, trots att du tror att du är en stor man och välgörare, utvecklare av Gotland till och med, fast du blott är chef för någon myndighet som har slarvat bort andras surt förvärvade pengar:

- Sannerligen, du har redan fått ditt!

Yttersta domen i Lummelunda kyrka

Och så här går det för oss hopbuntade getter: sophögen, eld.

Konstnären antas vara Passionsmästaren, verksam 1430-60 enligt Historiska världar; se också Passionsfriser. Å andra sidan är den medeltida konsten avsedd att begripas av envar som kikar på den, så du behöver varken bry dig om mästare, klassificeringar och experter, gillar du konsten så gör du. Och är du här på sommaren så finns ett vackert änge med fossila åkrar bakom kyrkan till fikakorgen.

Lummelunda kyrka återinvigdes den 5 februari 1961 efter en genomgripande yttre och inre restaurering, och det var vid denna restaurering som bl a målningen av den yttersta domen togs fram. Och i förbigående kan vi väl också säga att det nuförtin är klent beställt med tro på den yttersta domen, vilket på olika sätt kan läsas i tidningen dagligen, så någon utjämning i slutändan blir det inte för dem: sophögen, eld.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen