Tors slipning


Slipskåror - Kräklingbo - Nära - Karta

Gotland, Tors slipning - foto: Bernt Enderborg

Det som i dag kallas Torsburgen hette på vikingatiden Tors borg, se Gutasagan. Det är Nordens i särklass största fornborg och bör vara ett måste för alla med ens en gnutta intresse för historia.

För de som har lyckats jämställa isländska sagor med Nordisk religion så kan vi alltså försiktigtvis påpeka att Tors borg, dvs han som satt i mitten i hednatemplet hos svearna, ligger på östra Gotland, och jodå, du ser havet från borgen.


Foto Björn Pettersson

Bakom den sista ladugården vid Hajdebygårdarna, som ligger en liten bit ner på vägen mot Tors borg i Kräklingbo, finns de slipskåror som visas på fotot överst. Och det var alltså där som Tor slipade yxan.

Slipskåror är intressanta saker, men vi vet inte varför de förfärdigats.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen