Arängets husgrunder


Kämpgravar - Bäl - Nära - Karta

Gotland, Arängets husgrunder - foto: Bernt Enderborg

I Aränget på vägen mellan Bäl och Hejnum låg under några århundraden efter e.Kr. minst två gårdar. I dag återstår sju husgrunder, kämpgravar kallas sådana på Gotland, och envar kan lätt konstatera att särskilt mycket större hus bygger vi inte nuförtin. Det är ett vackert och skönt ställe och alldeles lagom för en nypa luft i begrundan över varför nästan två tusen boplatser övergavs på Gotland. Det går förmodligen lamm (får) på platsen men några ilskna vädrar såg jag inte till.

Informationsskylten på platsen talar om att de olika husen har haft olika funktioner såsom boende, smedja, stall och dylikt och att man tydligen inte använde skorstenar vid den här tiden i sådana byggnader. Det är väl nästan så att man kunde ana något sådant men skylten ställer också den intressanta frågan om varför husen har övergivits. Skylten menar sig också veta att boplatserna övergavs vid mitten av 500-talet.

Varför boplatserna övergavs vet vi inte, och det förefaller också oklart vid vilken tid detta skulle ha skett. Något ruskigt måste ha inträffat någon gång, överbefolkning, krig, sjukdomar eller så, ty den som en gång har bosatt sig på Gotland flyttar högst ogärna härifrån.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen