Den drakdiande kvinnan


Skulptur - Väte - Nära - Karta

Gotland, Den drakdiande kvinnan - foto: Bernt Enderborg

Visst, det är en kvinna som blir diad av två monster av något slag, det ser alla. Men vilken kvinna? Vilka monster? Varför då?

Och varför återfinns skulpturen på norrsidan av kyrkan? Den norra sidan var ju fordom den som kvinnorna använde, de skulle gå in i kyrkan från norr, källingseidu. Och den norra sidan är därtill så att säga den onda sidan: därifrån kom allt ont, djävulssidan, och det finns gamla historier om att i tiderna slut så kommer kyrkorna att rasa åt norr, vilket är anledningen till att det på många ställen inte finns några gravar på den sidan av kyrkan.

Är det några slags djävulsyngel som kvinnan diar? Det är inte bara den gamla ormen som genom kvinnans lurendrejeri fick oss karlar på fall, utan det är två gamla ormar.

Jag vet att jag har läst något om detta någonstans, men inte heller där fick man något klokt svar. Tänkte mörkermännen (kyrkan) på medeltiden att kvinnorna varje gång de gick i kyrkan skulle påminnas om vilka ogudaktiga varelser de är, hur nära syndafallet låg envar osv?

Eller är det Grendels morsa på skulpturen? Den trollkärring som guten Beowulf dök ner i ett kärr och dödade?

- Har du någon aning?

Johnny Roosval, den stora undersökaren av gotländska kyrkor, säger att det sannolikt är Luxuria, en av de sju dödssynderna, dvs vällust, otukt eller begär. Om man hemfaller åt denna synd, sa katolska kyrkan en gång i världen, så slutar man i helvetet insmord i eld och svavel.

- Galningar!

Kan det vara Vitastjärna?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,8 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde
4,4 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,1 km, Binge slott
261 m, Fornborgen i Väte
4,5 km, Guldrupe fornborg
3,7 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

65 m, 18) Olof den helige

Historia

4,0 km, 1361 i Mästerby
2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,6 km, Hagelheim bro
158 m, Medeltida smide i Väte
4,1 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
4,1 km, Ringkorset i Mästerby
779 m, Rosenby båtmanstorp
142 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,7 km, Atlingbo kyrka
4,1 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Hejde kyrka
4,4 km, Mästerby kyrka
155 m, Väte kyrka

Kåseri

4,2 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,8 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,4 km, Mästerby museum

Målningar

4,4 km, 1100-talets världsdelar
4,4 km, David och Goliat i Mästerby
4,1 km, Ett bart huggande svärd
4,4 km, Helvetesgapet
134 m, Kyrkmålningen i Väte
4,4 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,1 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
5,3 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,4 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,1 km, Mässhaken i Guldrupe
4,1 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
3,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,6 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

148 m, Anna själv tredje
0 m, Den drakdiande kvinnan
92 m, Den sista måltiden igen
128 m, En medeltidsman
128 m, En tidigmedeltida riddare
147 m, Ett torn i Väte
148 m, Haren i Väte
4,1 km, Hynse ei Hajde
140 m, Krucifixet i Väte
139 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,2 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,0 km, Augustas änge
511 m, Fonnsänge
4,1 km, Isums Slåtteräng