Rikviderojr


Gravfält - När - Nära - Karta

Gotland, Rikviderojr - foto: Bernt Enderborg

Rikviderojr är ett gravfält från järnåldern. Det kan månne förefalla en och annan underligt att vi kallar ett gravfält för "rojr" - ett ord som ju oftast översätts med röse som i stenröse, singularis, och i gotländska sammanhang brukar avse en gigantisk stenhög från bronsålder. Men det går också bra att säga rojr när man menar många små rösen. Och det är just vad det är frågan om vid Rikvide. Det finns i och för sig en stenhög som man kanske kan karaktärisera som ett rojr, men det finns ett betydande antal mindre rösen. Upp emot 800 gravar räknar man med att det finns på platsen.

Stensättning med mittgrop, Rigviderör

Gravfältet var mycket större under järnåldern, gravarna är från 500- till 1000-talet e.Kr., dvs vad vi kallar Vendel- och Vikingatid. Arkeologer har funnit att kvinnorna ofta begravdes med bronssmycken, pärlhalsband, nycklar, knivar och lerkärl medan männen fick med sig sånt som yxor, svärd och liknande.

Rikviderojr

Det är en tänkvärd promenad med skön utsikt att strosa omkring på det vikingatida gravfältet. En stätta - a stetu - mitt emot kvarnen tar dig över stängslet (Sören sa att han inte tänkte släppa ut någon ilsken vädur eller så).

I sydöst ligger besöksvärda Närkholm med sin annorlunda natur och polkagrisfyr. Längs med hela synfältet till nordöst återfinns havet (eller sjön som vi säger). Det finns några fiskelägen, Djaupdy, Gardbostrand, Nabben och Brändu - man kan i princip köra med bil längs kusten på små vägar (vill du se vitkindade gäss så finns de här) - men se också länkarna nere för närbelägna fiskelägen söderut.

Bildsten vid Rikviderör

Det har hittats några bildstenar på detta gravfält. En av dessa är den berömda ormgudinnan, bilden ovan, som sätter myror i huvudet på folk som begrundar slika ting, ty något liknande är inte funnet annorstädes i Norden; se Närkar raised stain atar. En 1600-talsförfattare säger dock att gutarna tillskriver Vitastjärna mycket, som enligt Gutarnas krönika var hustru till Gotlands förste inbyggares sonson. Och hon hade en dröm där tre ormar som slingrar sig ingår. Här är sidan från Gutasagan som handlar om Vitastjärnas dröm. Det har också förslagits är det är moder- och fruktbarhetsgudinnan Nerthus, se sidan om Sockennamnet När.

Kvarnen vid Rikvoderör
Kvarnen mittemot Rikvidrojr, kortet är taget från gravfältet

Den här delen av östra Gotland, från Alskog till När, är den fornminnesrikaste på Gotland. Det finns massor att se, men också skön natur, härliga sandstränder, caféer och restauranger ligger här och var. Keramiker, konstnärer osv är det gott om i trakterna, och du är inte långt från Närkholm.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen