Laxarve änge


Ängen - Boge - Nära - Karta

Gotland, Laxarve änge - foto: Bernt Enderborg

I Laxare änge råder stor variation av både trädslag och blommor. Men dominerande är dock ask och ek, någon enstaka vildapel med inslag av asp och björk.

Den vita skogsliljan frodas i skydd av hassel och hagtorn, medan smörblommor och mandelblommor trivs i de torrare delarna av änget.

Man har funnit lämningar från forntid i detta frodiga änge, som t ex ett par kämpgravar, husgrunder från järnålderns begynnelse, och som ovanstående bild, vilket är något som kallas för en hålväg.

Som i alla andra gotländska ängen är det lugn och ro och en ofantligt blomsterglädje man träffar. Det är bara "Kors Karlsson, vad mycket blomster det finns!" Bilden ovan är Jungfrunycklar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen