Fonnsänge


Ängen - Väte - Nära - Karta

Gotland, Fonnsänge - foto: Bernt Enderborg

Fonnsänget är ett änge med varierade marker, intressant flora och ett antal fornlämningar.Ett par kilometer söder om Väte kyrka ligger det fem hektar stora änget. Vissa delar av änget är svårgenomträngliga, andra består av ljusa gröna gläntor. Växtligheten varierar därefter.


En viol av något slag.

Blomsterprakt finns det gott om. Ett täcke av vitsippor ligger över marken under våren, orkidéer som S:t Pers nycklar och krutbrännare ler mot solen. Ek och ask är vanligast men buskage av hassel är det som gör att änget ser grönt och lummigt ut.Som i så många ängen finns det husgrunder från forntida bebyggelse. Vi kallar dem kämpgravar (hårt k), och det förefaller som att de flesta övergavs några hundra år efter Kristi födelse. Du ser rätt in i en husgrund som finns alldeles bredvid parkeringen.- Fonnsänget är en slags godispåse för själen!
/text Tina-Marie Qwiberg, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,4 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,5 km, Bildstenar i Hejde
4,6 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,6 km, Binge slott
473 m, Fornborgen i Väte
4,3 km, Guldrupe fornborg
3,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

455 m, 18) Olof den helige

Historia

4,2 km, 1361 i Mästerby
3,3 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,3 km, Hagelheim bro
567 m, Medeltida smide i Väte
4,6 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
4,2 km, Ringkorset i Mästerby
316 m, Rosenby båtmanstorp
542 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,2 km, Den gamle och havet

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka
3,9 km, Guldrupe kyrka
3,6 km, Hejde kyrka
4,6 km, Mästerby kyrka
561 m, Väte kyrka

Kåseri

4,0 km, Landet av mjölk och honung

Magiska Gotland

6,3 km, Det växer fritt på Gotland

Medeltidsveckan

1,3 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,6 km, Mästerby museum

Målningar

4,6 km, 1100-talets världsdelar
4,6 km, David och Goliat i Mästerby
3,6 km, Ett bart huggande svärd
4,6 km, Helvetesgapet
555 m, Kyrkmålningen i Väte
4,6 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

3,6 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
5,0 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,6 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,0 km, Mässhaken i Guldrupe
4,0 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,4 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

550 m, Anna själv tredje
511 m, Den drakdiande kvinnan
503 m, Den sista måltiden igen
477 m, En medeltidsman
477 m, En tidigmedeltida riddare
548 m, Ett torn i Väte
548 m, Haren i Väte
3,6 km, Hynse ei Hajde
548 m, Krucifixet i Väte
558 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

3,8 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

3,8 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,5 km, Augustas änge
0 m, Fonnsänge
4,6 km, Isums Slåtteräng