Visbjerg ting


Historia‬ - Garda - Nära - Karta

Gotland, Visbjerg ting - foto: Bernt Enderborg

De gamla knotiga backarna ute i Garde har hyst folk långliga tider. Tingshögen från bronsålder ligger uppe på Visbjerg, varifrån utsikten över dalen ända upp till Lau är magnifik. För folk som är vana vid fjäll och riktigt höga berg, bör vi kanske påminna om att det är en gotländsk utsikt.

Visbjerg, bronsåldersröse i Garde socken på Gotland

Framför tingshögen ligger en trojaborg, bakom ligger några forntida gravar, öster om backen ligger en gammal offerkälla och det finns slipskåror i hällen och sydöst om tingshögen ligger Gotlands skönaste änge med en kämpgrav och stainvastar i grönskan. Ännu i dag firar gardborna Valborg på backen och skrämmer otyg åt Häcklefjäll till.

Socken Garde har nog namn efter att det fanns gårdar där - översatt kan det tänkas betyda gårdarna eller så. Från Visbjerg kan man i princip se tre stora gårdskomplex, som alla emellertid övergavs några hundra år efter Kristus. En gård ligger ner i änget, en annan österut i Juves änge och den tredje återfinns söderöver i änget bakom Bolarve upp mot Garde, Stavgard kallas området i gamla handlingar. Det rör sig sammanlagt om en 10-15 övergivna hus.

, Visbjerg, stenröse i Garde, Gotland

Ibland läser man i svenska läroböcker att högar som ovanstående inte finns på Gotland. Det är väl inte riktigt sant, ehuru några mängder sådana här fornhistoriska gravkullar inte finns. En till ligger i alla fall i Elleskogen, en liten kilometer bort, en annan i Norrlanda, Bjärs hög, och en plattare variant finns vid Lejstu roir.

Gutarna byggde inte sina gravmonument av jord, grus eller sand utan av sten, och av sådana finns det tusentals, se Stenrösen på Gotland, en översikt.

I förbigående kan vi tillägga att nutiden satt upp en pedagogisk skylt på vilken platsen kallas "Majbacken", och det måtte väl beror på att det bara är Visby som får vara ett "vi" på Gotland. Det kan ju inte få finnas ett ställe som faktiskt heter "Offerberget" när Visby finns, se Gutasagan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Bieffekten
6,5 km, Ormkvinnans barn 2006
325 m, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

1,3 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,9 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

3,6 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

1,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
467 m, Anckarströms änka
3,2 km, En sojde i Garde
3,1 km, God Gardesten
1,4 km, Kalkstensbrytning i Garde
1,4 km, Kyrkan som står barfota
1,4 km, Lite mer om Garde kyrka
1,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
3,4 km, Offerkast av sten
2,0 km, Portklappen i Alskog
94 m, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,8 km, Lau kastal

Kuriosa

3,8 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,0 km, Alskog kyrka
1,4 km, Garde kyrka
3,9 km, Lau kyrka

Kåseri

1,4 km, Nog ser det ut som

Kämpgravar

1,5 km, Graips hus
368 m, Käldänge
1,2 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

213 m, Hur mycket magi tål du
3,3 km, Några bilder på Lau
4,7 km, Vinter i världens vackraste land
3,5 km, Älvorna dansar

Målningar

2,0 km, Alskogaren - glasmålare
3,9 km, Aposteln Petrus i Lau
1,4 km, Boris och Gleb
3,9 km, Den unge Jesus
2,0 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,6 km, Bosarve naturskog
4,0 km, Ollajvs naturreservat

Platser

3,8 km, Godugn - stenåldersgrotta
4,1 km, Lau käldu
33 m, Visbjerg

Runor

1,4 km, En av våra kyrkor

Saga

2,0 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,3 km, Gålrum gravfält
3,0 km, Bandeläins täppu
5,6 km, Liffrideskeppen
2,0 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,9 km, Altartavlan i Lau kyrka
2,0 km, Globus, stenkonstnär
2,0 km, Josefs första dröm
3,8 km, Medeltida föreställningar
3,9 km, Triumfkrucifixet i Lau
3,9 km, Tvivlaren i Lau

Socken

2,0 km, Alskog

Stenrösen

2,0 km, Digerrojr
3,4 km, Dikkarehagens röse

Stränder

3,9 km, Lausviken

Ängen

294 m, Käldänge