Gotlands kristnande


Bilder

Gotland, Gotlands kristnande - foto: Bernt Enderborg

Det går nog inte att få något klart grepp på frågorna hur och när Gotland kristnades. Och vad menas egentligen?

Gotland kom nog tidigt i kontakt med troslärorna söderifrån, det förefaller troligt, men vi har å andra sidan ett alltingsbeslut om att religionen på Gotland skulle vara kristendom. Det finns folk som säger att det fanns kristna gravar redan på 500-talet.

Bilden ovan visar några stenar som finns vid den kämpgrav (ruiner av en husgrund) som sägs vara den första kyrkan på Gotland, Kulstäde. Den brändes men måhända har vi en bild av byggmästaren själv.

Förmodligen kom kristendomen till Gotland på sätt som beskrivs på sidan om Marias altare - frågan är bara när. Vendeltiden månne, se kristna symboler.
/text och foto Bernt Enderborg