Några bilder på Lau


Magiska Gotland - Lau - Nära - Karta

Gotland, Några bilder på Lau - foto: Bernt Enderborg

Lausholmar flyter alldeles under horisonten strax utanför Walbierg (Botvidebackar), Saigräum, Amynde, Brändu och Nabben. Jag är på väg till Alskog men blir tvungen att stanna bilen/bilden och bara titta en stund.

Det är ju inte klokt, egentligen. Trots att jag är uppväxt i trakterna kan jag inte se mig mätt. Det är som hela naturen, allting, är vänlig på nåt sätt. Ljumma vindar, färgerna, fågellivet och alla platsers historia. Ju mer man lär sig om Gotland desto vackrare och mer fängslande blir det - alldeles bakom ryggen på mig, uppe i backen, levde stenåldersfolk.

Bilder från Lau socken

Det finns till och med en liten grotta, Godugn, där på Laubackar som har utpekas som något. Också stenåldersfolk stod väl där och begapade sig.

Bilder från Lau socken

Lite längre framåt vägen där det nu står en väderkvarn finns rester av en fornborg på Botvidbacke. Hur gammal den är vet jag inte, men århundradena kring Kristi födelse är väl att gissa.

Det är så vackert, ett så rikt liv, att jag blidde tvungen att stanna bilden en dag i april 2007 och bara titta. Gotland är nog världens bästa ö.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,3 km, Ljugarns förskola - Bikupan
5,0 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
4,7 km, Nu blåser vi ut ljusen
3,3 km, Ormkvinnans barn 2006
3,4 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

4,1 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

4,1 km, Brändu fiskeläge (Bränndu)
5,0 km, Gamle hamn i Ljugarn
5,7 km, Hammarnäs fiskeläge - Gardbostrand
4,4 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
5,4 km, Nabbu fiskeläge (Nabben)
4,2 km, Natudd fiskeläge
2,9 km, Svajde fiskeläge
1,4 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge
6,6 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

368 m, Botvidebackar - Walbierg
4,9 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen

Fritid

6,6 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

4,8 km, Ljugarns Bygg

Gravfält

4,8 km, Stensättningar, bronsålder

Hamnar

4,4 km, Ljugarns hamn

Historia

4,5 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
3,7 km, Anckarströms änka
4,5 km, Kalkstensbrytning i Garde
4,5 km, Kyrkan som står barfota
4,5 km, Lite mer om Garde kyrka
4,5 km, Medeltida gårdsport i Garde
3,9 km, Portklappen i Alskog
4,7 km, Sockennamnet När
3,4 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

2,4 km, Lau kastal

Kuriosa

2,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,9 km, Alskog kyrka
4,5 km, Garde kyrka
2,4 km, Lau kyrka
4,7 km, När kyrka

Kåseri

4,4 km, Ellinor på land
4,5 km, I centralplaneringens anda
5,1 km, Ljugarn med Fish n Chips
4,5 km, Nog ser det ut som
2,9 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,7 km, Graips hus
3,1 km, Käldänge
2,2 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

5,5 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
3,1 km, Hur mycket magi tål du
3,1 km, Månen
0 m, Några bilder på Lau
4,3 km, Soluppgången bei Natudd
5,0 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
2,0 km, Älvorna dansar

Museer

4,5 km, Fossilmuseum
4,5 km, Ljugarn strandridaregård
4,7 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

3,9 km, Alskogaren - glasmålare
2,4 km, Aposteln Petrus i Lau
4,5 km, Boris och Gleb
2,4 km, Den unge Jesus
4,7 km, Kyrkbänkarna i När
3,9 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,4 km, Ollajvs naturreservat

Platser

754 m, Godugn - stenåldersgrotta
1,2 km, Lau käldu
3,3 km, Visbjerg
6,6 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Reklam

4,1 km, Husbyggarna

Runor

4,5 km, En av våra kyrkor

Saga

1,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,5 km, Gålrum gravfält
1,2 km, Bandeläins täppu
1,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

2,4 km, Altartavlan i Lau kyrka
3,9 km, Globus, stenkonstnär
3,9 km, Josefs första dröm
2,4 km, Medeltida föreställningar
4,7 km, Skördeundret i När
2,4 km, Triumfkrucifixet i Lau
2,4 km, Tvivlaren i Lau

Socken

3,9 km, Alskog

Stenrösen

1,4 km, Digerrojr
3,6 km, Dikkarehagens röse

Stränder

868 m, Lausviken
5,5 km, Ljugarns strand
2,8 km, Svajde

Ängen

5,0 km, Hemängen i Ljugarn
3,1 km, Käldänge