Bollplanket - kulturarvet


Kåseri - Garda - Nära - Karta

Gotland, Bollplanket - kulturarvet - foto: Bernt Enderborg

Gotland bör rimligtvis tillhöra ett av de ställen i Sverige där kulturarvet är extra tydligt, och socknen Garde en av de socknar där detta är som allra tydligast. Det här märks t ex när det gäller vem som på myndigheterna har hand om kulturarvet på Gotland.

Gutarnas krönika (Gutasagan) som nedtecknades i början på 1200-talet meddelar att de tre sonsönerna till Gotlands upptäckare hette Gute, Graip och Gunfjaun. Senare tiders sägner har tagit hand om dessa figurer och låter Gute bo i socknen Bäl och Gunfjaun möjligen i Ardre. Det var två det, var tog Graip vägen?

Han ligger begravd på den östra sidan av socknen Garde i ett gigantiskt stenröse som oftast kallas Digarojr men enligt skylten därstädes också heter Graips röse. Men vi vet också var Graip bodde.

300 meter norr om bollplanket i Garde skola ligger ett änge med storvuxen ek och esk (ask heter esk på Gotland) och någon hasselbuske. Det finns tre stora kämpgravar (husgrunder) i änget varav en av dem kallas för Graips hus (förmodligen den närmast gården).

- Jo, men det där är ju bara sagor, kan en och annan invända.

- Och vad tror du att Gustav Vasas skidtur är? Eller Kalle Anka? Asken Yggdrasil?

Givetvis är det helt okej att ha Kalle Anka på bollplanket, men det är ytterst få ungar i skolan som vet att de studerar 300 meter både från sagorna men också konkret historia äldre än vikingatiden. Ty det är förmodligen så att kämpgravarna i änget övergavs några hundra år e.Kr, händelsevis samtidigt med att goternas vandringar påbörjades neråt kontinenten (de välte Rom till slut).

Det finns nästan 2.000 sådana kämpgravar på Gotland. Antag att hälften av dem övergavs några hundra år e.Kr och att det bodde tio människor i varje. Det blir 10.000 människor, kanske en tredjedel av Gotlands befolkning. Var tog de vägen?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

641 m, Bieffekten
4,5 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark
1,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

560 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,8 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

112 m, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,5 km, Anckarströms änka
2,1 km, En sojde i Garde
3,1 km, God Gardesten
91 m, Kalkstensbrytning i Garde
147 m, Kyrkan som står barfota
122 m, Lite mer om Garde kyrka
144 m, Medeltida gårdsport i Garde
2,2 km, Offerkast av sten
3,2 km, Portklappen i Alskog
1,4 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,4 km, Lau kastal

Kuriosa

3,8 km, Mangard - med anor från vikingatiden
4,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,2 km, Alskog kyrka
116 m, Garde kyrka
4,5 km, Lau kyrka
3,8 km, Lye kyrka

Kåseri

99 m, Nog ser det ut som
3,9 km, Tänk mer

Kämpgravar

282 m, Graips hus
1,6 km, Käldänge
2,7 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,6 km, Hur mycket magi tål du
4,6 km, Några bilder på Lau
4,1 km, Vinter i världens vackraste land
4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,2 km, Alskogaren - glasmålare
4,5 km, Aposteln Petrus i Lau
142 m, Boris och Gleb
4,5 km, Den unge Jesus
3,2 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel
3,8 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,2 km, Bosarve naturskog

Platser

5,0 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,1 km, Lau käldu
1,5 km, Visbjerg

Runor

125 m, En av våra kyrkor

Saga

3,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,0 km, Bandeläins täppu
3,5 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,5 km, Altartavlan i Lau kyrka
3,8 km, Barnamorden
3,3 km, Globus, stenkonstnär
3,2 km, Josefs första dröm
4,4 km, Medeltida föreställningar
3,8 km, Relikkista från 1100-talet
4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau
4,5 km, Tvivlaren i Lau
3,8 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,2 km, Alskog

Stenrösen

3,5 km, Digerrojr

Stränder

4,2 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,6 km, Käldänge