Nog ser det ut som


Kåseri - Garda - Nära - Karta

Gotland, Nog ser det ut som - foto: Bernt Enderborg

Ovanstående är en bild längs med södersidan av den medeltida kyrkan i Garde socken, sydöst på på Gotland. I förgrunden står stigluckan, som inte är en del av kyrkan, men därefter följer tornet, långhuset och koret. Och eftersom koret är högre än långhuset så kallas kyrktypen för klövsadelkyrka. Garde kyrka är därtill är en av de äldsta stenkyrkorna på Gotland.

Alldeles bredvid kyrkan står en informationsskylt från Riksantikvarieämbetet på vilken man kan läsa: "Det stora gotiska koret med en ståtlig portal av den s.k. Egypticusverkstaden uppfördes på 1300-talet som första och enda utförda del av en planerad större kyrkobyggnad."

Det är rätt antagligt att ämbetet har införskaffat kunskap om att kyrkan aldrig byggdes färdig ur Johnny Rosvalls skrifter om de gotländska kyrkorna, ty där meddelas om ungefär varannan kyrka att den aldrig byggdes färdig. Och anledningen till detta antas vara digerdöden, Valdemar Atterdag och en urusel konjunktur.

Det är nog så att Rosvall har rätt om en del kyrkor, men vad gäller Garde så vill jag gärna se bevis på vilka planer gardborna påstås ha haft. Hur vet ämbetet att de tänkte bygga en större kyrka?

Sanningen är att det vet de förstås inte. Det är bara ett slappt antagande för att förminska gardbornas insats och Gotlands allmänna kultur i förhållande till skidturer i Dalarna och några mördare som kallas hjältekungar.

Varför i himmelens namn skulle gardborna ha byggt sig en kyrka dubbelt så stor som deras behov?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

737 m, Bieffekten
4,6 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark
1,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

499 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

15 m, 1100-talstaket i Garde kyrka
1,4 km, Anckarströms änka
2,1 km, En sojde i Garde
3,1 km, God Gardesten
9 m, Kalkstensbrytning i Garde
49 m, Kyrkan som står barfota
23 m, Lite mer om Garde kyrka
78 m, Medeltida gårdsport i Garde
2,3 km, Offerkast av sten
3,1 km, Portklappen i Alskog
1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden
4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka
21 m, Garde kyrka
4,4 km, Lau kyrka
3,9 km, Lye kyrka

Kåseri

0 m, Nog ser det ut som
4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

313 m, Graips hus
1,5 km, Käldänge
2,6 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,5 km, Hur mycket magi tål du
4,5 km, Några bilder på Lau
4,1 km, Vinter i världens vackraste land
4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare
4,4 km, Aposteln Petrus i Lau
49 m, Boris och Gleb
4,4 km, Den unge Jesus
3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel
3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,9 km, Godugn - stenåldersgrotta
5,0 km, Lau käldu
1,4 km, Visbjerg

Runor

28 m, En av våra kyrkor

Saga

3,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,7 km, Gålrum gravfält
3,9 km, Bandeläins täppu
3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka
3,9 km, Barnamorden
3,2 km, Globus, stenkonstnär
3,1 km, Josefs första dröm
4,4 km, Medeltida föreställningar
3,9 km, Relikkista från 1100-talet
4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau
4,4 km, Tvivlaren i Lau
3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,2 km, Alskog

Stenrösen

3,4 km, Digerrojr

Stränder

4,3 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,5 km, Käldänge