Fåröfärjan kostar ingenting och man behöver inte boka plats!

Avgång från Fårösund alla dagar
01.00 10.00 17.30
02.00 10.30 18.00
03.00 11.00 18.30
04.00 11.30 19.00
04.30 12.00 19.30
05.00 ------ 20.00
05.50 13.00 21.00
06.00 13.30 21.30
06.30 14.00 22.00
07.00 14.30 22.30
07.30 15.00 23.00
08.00 15.30 24.00
08.30 16.00  
------ 16.30  
09.30 17.00  
Från Fårö avgår färjan direkt efter lastning. Extraturer anordnas vid behov, ordinarie turer kan därför förskjutas.

Turer märkta med denna färg utförs endast om den anmälts till personalen direkt eller via telefon.

Tel till Fårösund:
0498 - 22 10 46

Mobiltel på färjan:
010-239 76 24

Kortnummer från telkiosk Broa: 12#