Gotland Whisky AB


Artiklar - Roma - Nära - Karta

Gotland, Gotland Whisky AB - foto: Eric Enderborg

Isle of Lime - Gotch Whisky

Den nedlagda sockerfabriken i Roma kommer mer och mer till bruk. Den 11 maj 2012 bjöd Gotland Whisky AB på fototillfälle då de från Skottland inköpta destillatorerna har satts i bruk. VD Anders Stumle förevisade anläggningen och beskrev varmt hur whisky blir till, det tar ännu ett par år innan den färdiga produkten finns på marknaden ty whisky måste lagras, men nu är alltså destillatorerna i drift.

Tio år efter starten har det börjat droppa från de stora destillatorerna.

Anders Stumle tyckte inte alls det var roligt då jag för att försöka förstå processen sa ungefär: "Jaha, ni kokar brännvin här alltså och sen är det lagringen..."

Han berättar att produktionen börjar redan på de egna ekologiska odlingarna av korn, tar sen vägen över ett mälteri i Rone och återkommer till Roma där det blandas och jäses till destilleringen som sker i en särskild procedur i flera varv genom de två destillatorerna för att därefter lagras i minst tre år och till sist buteljeras - den färdiga produkten finns tillhanda först 2015.

Till sin hjälp har Gotland Whisky en expert från Skottland, Henry Cockburn, och han ser till att kvaliteten blir vad den skall ur den från Skottland inköpta utrustningen.

Här har vi skotten Henry Cockburn, som har 40 års erfarenhet, bl a på Bowmore, och som tillsammans med hela Skottland lovordas av Gotland Whisky, ty de har välvilligt hjälpt till med såväl köp av utrustning som expertis.

Och det där med att destillera fram grunden till Whisky är inget man gör i källar'n. Gotland Whisky har två stora destillatorer. I den ena processas, om jag förstod rätt, något som kallas Low wine och i den andra Spirit förfinas produkten ytterligare. Men det räcker inte med ett varv utan det hela körs flera varv tills man har fått fram exakt den produkt man vill ha.

Man räknar med att framställa omkring 60.000 liter på ett år, och destillatorerna skall producera ett fat per dygn. Därefter väntar lagring i minst tre år, men bara 30 procent av produkten säljs då, resten kommer att lagras ytterligare och produkten förfinas efter hand.

Till vänster ser du en av destillatorerna. Och skottarna är nöjda med allting, allting är bra; vatten, korn, malt, processerna och lagringen, allt. Vi kanske bör nämna att lagringen kommer att ske 4,5 meter ner i jorden i jämn temperatur, och för att det hela skall bli whisky måste det lagras i särskilda fat, och sådana är redan beställda (den finns en marknad för sånt).

Produkten kommer att heta: Isle of Lime, och blir en single malt whisky och till försäljning om tre år.

Nyemission
Hitintills har projektet kostar omkring 10 miljoner kronor, och det har finansierats utan EU-bidrag och banklån och sånt. Nu är en nyemission på gång, dvs du har möjlighet att vara med, mellan den 14 maj och 25 juni 2012.

Det här är ett spännande projekt! Tio år har det pågått, whiskyn buteljeras om tre.
/text Bernt Enderborg, foto Eric Enderborg

I närheten - fågelvägen