Dionysius i Othem


Målningar - Othem - Nära - Karta

Gotland, Dionysius i Othem - foto: Bernt Enderborg

I Othem medeltida kyrka står S:t Dionysius på denna usla bild och håller sitt arma huvud - det finns en anledning till det. I levande livet var han fransk biskop, varför märkvärdig hatt, och att han är ett helgon förstår man av den huvudlösa glorian.

Strax norr om Paris finns ett kloster som grundades på 600-talet och dess kyrka är byggd över S:t Denis, eller den Helige Dionysius´grav, läser jag i den roliga skriften "De hundra kyrkors ö 1975", där Erik Beijer nämner detta i en artikel vid namn "Vänge och Världen"; klosterkyrkan från 1100-talet är det första gotiska byggnadsverket i Frankrike, gotikens hemland.

Enligt legenden var S:t Denis den förste biskopen i Paris, på 200-talet någon gång, och han led en härlig martyrdöd genom halshuggning omkring år 270. Beijer har en liten utveckling om det där, halshuggningen, ty han spekulerar om S:t Denis måhända alldeles som Paulus hade romerskt medborgarskap varför han hade rätt till en snabb död (ståndsmässig säger Beijer av någon anledning). Om jag minns rätt, för övrigt, så brukar det vara svårt att få heligt folk ur världen såvitt man inte låter slå huvudet av dem - många heliga människor överlever mirakulöst allehanda avlivningsmetoder men när de halshuggs är det färdigt.

S:t Denis var uppenbarligen inte nöjd med platsen där han togs av daga ty enligt legenden reste han sig efter halshuggningen, tog huvudet under armen och promenerade bort till den plats där klosterkyrkan nu står, lade ner sitt huvud och lämnade det jordiska. S:t Denis är Frankrikes skyddshelgon och firas den 9 oktober i detta land.

En av Gotlands biskopar på 1700-talet, Jöran Wallin, skriver i sin Analecta att i Guldrupe kyrka "kyrkomessa hålles på Dionysii dag, då denna på en söndag infaller". Guldrupe kyrka torde alltså en gång i världen helgats åt Dionysius, något som kan få en att undra över gutarnas befarenhet, se t ex Mässhaken och Detalj från ett vikingaskepp.

- Det hänger nog ihop på nåt sätt det där, mässhaken och skeppet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen