Väskinde kyrka


Kyrka - Väskinde - Nära - Karta

Gotland, Väskinde kyrka - foto: Bernt Enderborg

En 1100-tals kyrka föregick den nuvarande som har kor från 1200-talets mitt och långhus och torn från omkring år 1300. Strelow säger att den tidigaste kyrkan i Väskinde är från 1090, se kyrkornas ålder. Vi påminner också om att gutarna hade en kyrka i Novgorod på 1000-talet, se Oddgair dog i Holmgård, varför Strelows årtal ingalunda behöver vara fel.Kalkmålningar från fyra perioder, 1200-1500-talet, bl a den ack så vanliga passionsfrisen. Ovanstående målning är nog avsedd att visa hur man tog de olika lärjungarna av daga. Under arkitekt Erik Fants restaurering 1953 skrapades bl a ovanstående fram. Vem det är längst till vänster vet jag inte men sen kommer aposteln Petrus, som ju var den förste biskopen i Rom, påven sitter fortfarande på hans stol, och led sitt martyrskap under Kejsar Nero efter Roms brand och korsfästes upp och ner, och därefter kommer aposteln Andreas, den först kallade och bror till Petrus, och han predikade bl a längs Svarta havets kuster, ända till Volga sägs det, och blev småningom korsfäst på ett Crux decussata, ett X-format kors. Kanhända har alla apostlar funnits på väggarna, vem vet.; i Rone kyrka kan du få se hur aposteln Bartolomeus togs avdaga.

Mittemot ovanvisade målning finns de bevarade resterna av Kejsar Henriks själavägning, se den Vamlingbo, med en massa smådjävlar, ärkeängeln Mikael, som förresten är begravd i Vamlingbo, och en våg.Tre medeltida altare finns, i trappan till högaltaret delar av en bildsten från 700-talet, se bildstenar. Ovan ser du jungfru Marias altare, som står på norrsidan i långhuset framför triumfbågen. Ett sådant har funnits i många kyrkor, kanske alla, men är också det vanligaste som nitiska reformister har bankat bort. På andra sidan triumfbågen står altaret för kyrkans skyddshelgon, ibland S:t Olofs, ovanpå vilket man ställt predikstolen.

Jag har skrivit lite om Marias altare i Elinghem kyrkoruin, bl a om hur Kristendomen kom till Gotland. Och lite kul är det att tänka på att om gutar och goter är samma folk, vilket det förmodligen är, så är det åtminstone möjligt att gutarna fick höra aposteln Andreas predika vid Svarta havet.Triumfkrucifixet som heter så eftersom det hänger i triumfbågen sägs vara ett bygdearbete från 1200-talet. Ett bygdearbete låter lite nedsättande men detta beror nog bara på att man inte kan knyta någon känd mästare eller stil till korset. Det är ett vackert arbete och Jesus kan mycket väl ha sett ut exakt som på detta kors.Dopfunten av Majestatis, se stenmästarna, från 1100-talet är fantastisk - ovan ser du mästarens favoritmotiv: Kristus i majestät.Här kommer de tre heliga konungarna beledsagade av stjärnan med guld, rökelse och myrra till den nyfödde Kristus.

Jag har inga uppgifter om när dopfunten målades, eller bättringsmålades, ty det bör ju inte vara originalfärger.Till sist skall vi bara tala om att ifall du kommer hästledes så finns det några bra ställen att binda hästen på utsidan av kyrkogårdsmuren på västra sidan av kyrkan. Hur gamla de där är vet jag inte.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bildsten

3,8 km, Bildsten inmurad i Bro kyrka
3,8 km, Djur på en bildsten
1,4 km, En bildsten i Väskinde
4,0 km, Virvelhjulen - vad är det för nåt

Fiskeläge

4,1 km, Själsö fiskeläge

Företag

997 m, Björkomestugan

Hamnar

4,2 km, Själsö hamn

Historia

3,9 km, Båt med likadana ändar

Kalkbrott

4,5 km, Kalkbrottet i Hejdeby

Kyrka

3,8 km, Bro kyrka
0 m, Väskinde kyrka

Kåseri

4,0 km, Kika efter

Magiska Gotland

3,7 km, Nerför Gröna gården

Medeltida hus

5,0 km, Hästnäs

Museer

4,6 km, Lummelunds Bruk

Mytologi

4,2 km, Bro offerkälla
3,7 km, Bro ojkar
3,8 km, Det helga korset i Bro

Målningar

3,8 km, Korbänken i Bro

Naturreservat

4,4 km, Brucebo

Saga

4,6 km, Bro stainkällingar

Skulptur

3,7 km, Nederstigen i dödsriket i Bro
3,8 km, Tuggmotstånd i bröden från Bro
3,8 km, Var finns Djävulen

Socken

3,8 km, Bro socken

Stenrösen

3,3 km, Bro stainkalm

Stränder

4,0 km, Brissund

Ängen

3,8 km, Bro prästänge