Varför skrev han med runor


Runor - Hellvi - Nära - Karta

Gotland, Varför skrev han med runor - foto: Bernt Enderborg

Korportalen på Hellvi kyrka talar om vem som har byggt kyrkan. Runorna säger: "lafrans botuiðar sun maistera gerði kirkiu þisa : af yskilaim", vilket översätts med: "Lafrans, son till mäster Botvid från Eskelhem, gjorde denna kyrka".

Kyrkan som den ungefär idag ser ut, tornet rasade 1534 och har gjorts om, är uppförd i början av 1200-talet. Men varför har Lafrans från Eskelhem i början av 1200-talet lämnat sin signatur med runor? Se förresten Anga kyrka också.

Det är i och för sig sant att runor kom till användning ganska långt fram i tiden, t ex i Lojsta kyrka kan du se runskrift från 1582 - "Envar som läser detta, han är duktig" - men det finns dock exempel på runskrift som är ännu närmare oss, men kunde de inte något annat?

En av Gotlands storhetstider inföll under vikingatid och tidig medeltid. Det var då vikingarna gjorde Gotland till världens skattrikaste ställe, 80% av de funna arabiska vikingatida mynten i Sveriges jord är från Gotland, och under medeltiden var Visby Östersjöområdets största stad, ledare för en tredjedel av Hansan (drittel) och ännu 1623 säger tysken Otto Sperling, som var här på en botanisk upptäcktsresa 100 år före Linné, att Visby sjörätt ännu upptecknades i alla länder.

Om det fanns något ställe i hela Norden som kunde kallas internationellt vid den här tiden så är det Gotland. Gutarna bör ha känt till alla alfabeten från Ryssland till Rom.

Är det konservatism eller något annat? Kan det bero på att folk på Gotland kunde läsa runorna medan däremot ett mindre antal behärskade latin, finska, ryska, lettiska osv? Är det reklam?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

3,9 km, Vinterraukar

Fiskeläge

4,9 km, Bovikens fiskeläge

Gravfält

1,9 km, Lilla Ihre

Hamnar

4,0 km, Kyllaj hamn
3,5 km, Vallevikens hamn

Historia

3,4 km, Koleragraven vid Kajlungs
4,1 km, Strandridare Ahlboms väg

Kalkbrott

4,6 km, Hide kulturbrott, kalkbrott

Kastaler

2,9 km, Rute kastal

Kuriosa

5,9 km, Baskistan vid Barläst

Kyrka

68 m, Hellvi kyrka

Magiska Gotland

3,4 km, En vanlig syn
5,9 km, Våren, träbåtar och tjära

Medeltida hus

3,3 km, Sören Norbys källare

Museer

5,8 km, Barläst
3,7 km, Strandridaregården Kyllaj

Naturreservat

5,3 km, Lörgeudd
3,7 km, Malms-Kyllaj

Platser

4,0 km, Kyllaj och Lörge

Rauk

3,8 km, Raukar vid Kyllaj

Ruin

120 m, Hellvi medeltida prästgård

Runor

0 m, Varför skrev han med runor

Saga

3,3 km, Spöken i Fardume slott

Socken

74 m, Hellvi socken

Stränder

4,3 km, Hideviken - badstrand, badplats
4,2 km, Kyllajbadet
3,5 km, Valleviken

Träsk

2,5 km, Fardume träsk

Ängen

3,8 km, Hammarsänget
4,0 km, Valla änge