10) Många försökte


Gutasagan

Gotland, 10) Många försökte - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

Mangir kunungar stridu agutland miþan haþit war. þau hieldu gutar e iemlica siþri Oc reth sinum

Officiell översättning

Många kungar stred mot Gutland, medan det var hedniskt. Dock behöll gutarna alltid segern och sin rätt.

Kommentar

Översättningen, som kommer från serien Landskapslagarna, och därför kallas officiell emellanåt, säger att många stred "mot" Gotland. Men så står egentligen inte alls, utan det står " agutland" (a gutland), dvs "" Gotland. Rent språkligt finns inget att invända mot tolkningen att det var småkungar på Gotland som slogs inbördes om makten, se spekulationerna på bildstenen i Vallstena.

Att de gutarna krigade mot var utifrån kommande kungar tycks emellertid framgå av Gutasagans nästa stycke, varför alla antar det, se Awair Strabain, men alldeles tvärsäkert kan väl inte det vara.

Nåja. Gotland måste under långa tider, inklusive vikingatiden, ha varit rikast i hela Norden. Ända från bronsåldern är fornfynden överväldigande, och på Gotland har som bekant omkring 80% i Sverige av alla romerska denarer ett par århundraden e.Kr och ungefär lika mycket av allt vikingatida silver hittats.

Att Gotland inte intagits kan bero på tre saker:

1) ingen har försökt
2) ingen har lyckats
3) strider utkämpades inte bara på Gotland

Det första kan vi utesluta eftersom mängden fornborgar är ganska stor, däribland Nordens största sådan, Tors borg, och det måste finnas någon anledning till att de har byggts, måhända inte bara inbördeskrig. Här finns några besöksvärda borgar på en karta och här en textöversikt.

Att ingen har lyckats inta Gotland kan vi hålla för sant eftersom det inte har hittats några spår efter främmande kulturer. Det brukar annars märkas i gravskick och liknande säger arkeologerna. Ett exempel från en runsten på svenska fastlandet kan vara hur det gick för Björn från Aspö i Södermanland. Eposet om Beowulf är också intressant läsning härvidlag, ty det handlar ju bl a om skilfingarnas (svear påstås det) krig mot männen från havet och Beowulf var händelsevis en tvättäkta gute.

Det tredje antagandet förefaller ju i förstone falla utanför krönikans text men för envar läsande framgår att det står ingenting om var striderna utkämpades, det är bara ett automatiskt antagande. Det är förstås så att strider också utkämpades på Gotland, men det officiella översättningen av krönikan översätter inte det där om "iemlica" i texten utan säger bara att gutarna alltid segrade och behöll sin rätt. Här kanske vi kan hänvisa till Artlenburgfördraget, där gutarna ingår i evig fred med tyskarna.
/text och foto Bernt Enderborg