Västergarns utholme


Öar - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Västergarns utholme - foto: Bernt Enderborg

Areal: 50 hektar. Ö belägen ca 2 km utanför Västergarns hamn.

Utholmen är en låg, flackt välvd ö, vars högsta delar når bara drygt 5 m över havet. Ön är till stor del uppbyggd av sten och grus som har avsatts i markanta strandvallar.

Växtligheten präglas i hög grad av att ön sedan lång tid tillbaka har betats av får. Två askar är öns enda träd, och buskvegetationen består huvudsakligen av glest stående, betesformade enar.

Västergarns utholme är främst känd för sitt rika fågelliv. På ön häckar bl a grågås, vitkindad gås, gravand, ejder, svärta, silvertärna, småtärna, kentsk tärna och skräntärna samt vadare som storspov, tofsvipa, roskarl, rödbena, strandskata och större strandpipare.

Under tiden 15 mars-30 juni är det förbjudet att beträda ön.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

3,1 km, Bibos fiskeläge
3,1 km, Valbyte fiskeläge
3,0 km, Västergarn fiskeläge

Fornborgar

3,5 km, Västergarnsvallen

Företag

3,2 km, Strandvägens pensionat

Hamnar

2,9 km, Västergarn hamn

Historia

3,7 km, Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken
3,3 km, Fiskerännorna i Västergarn
4,9 km, Krampmacken
3,3 km, Vikingarnas Västergarn

Kastaler

3,4 km, Västergarn kastal

Kuriosa

3,4 km, Vikingatida hamn i Västergarn

Kyrka

4,8 km, Koviks kapell
3,5 km, Västergarn kyrka

Magiska Gotland

4,9 km, En annorlunda ö
6,0 km, En kvast vid stranden
3,7 km, Viking konkret

Museer

3,1 km, Smaklösa museum

Målningar

3,6 km, Daniel och Habackuk

Naturreservat

3,7 km, Paviken

Platser

3,1 km, En kvarn i Västergarn

Stränder

2,9 km, Västergarn strand

Öar

2,3 km, Kronholmen
0 m, Västergarns utholme