Viklau kyrka


Kyrka - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau kyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrkan har kor och långhus från 1100-talet, torn från 1200-talets mitt, allt i den stil som kallas romansk, rundbågestilen. På 1800-talet förlängdes koret till förmån för en sakristia.

Viklau kyrka

Den berömda Viklaumadonnan från 1100-talet har ersatts av kopia - originalet är som mycket annat ivägburet. Madonnan har givit namn åt träskulptur som kallas Viklaugruppen, unik i Europa.

Viklau kyrka

Dopfunt av "Hegwaldrgruppen", se Stenmästarna.

Viklau kyrka

Triumfkrucifix 1100-talet, se Ingalunda fastspikad, tjusig krona.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus
2,8 km, Bolagsstämma i Vänge
2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,7 km, Hästtjuvar
3,0 km, Western Riders Gotland
3,0 km, Veterantraktorer
3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon
3,1 km, En cowgirl
3,1 km, Gotland - hästarnas land
4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke
5,2 km, Borgen vid Hallegårda
4,2 km, Guldrupe fornborg
2,0 km, Tuna i Viklau
2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB
4,6 km, Gervide gård
4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,6 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,6 km, Draken i Vänge
5,1 km, Hagelheim bro
3,7 km, Inbördeskriget 1288
2,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,6 km, Järnålderns organisation och försvar
3,6 km, Nordens största gravklot
3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar
3,1 km, En holländare
3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,9 km, Jag såg rus
3,6 km, Tors borg
4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,6 km, Vad är det väl
3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka
5,1 km, Björke kyrka
4,3 km, Guldrupe kyrka
4,4 km, Sjonhem kyrka
0 m, Viklau kyrka
3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 2007
2,9 km, Ett silverne träd
1,9 km, Havets söner
4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge
3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 2009
2,5 km, Man ser dem sällan
2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus
67 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum
5,0 km, Lapidarium i Björke
4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag
1,9 km, Tjaukle
2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe
4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration
3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,5 km, Ett bart huggande svärd
3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
8 m, Jesus väcker Lasaros
3,6 km, Kvinnans skapelse
3,6 km, Mannens skapelse
3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,6 km, Tuppundret i Vänge
3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,6 km, Vem blir sluken
5 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge