Ugnen fågelskyddsområde


Naturreservat - Silte - Nära - Karta

Gotland, Ugnen fågelskyddsområde - foto: Bernt Enderborg

Fågelskyddsområdet sträcker sig från den södra sidan av Hammarudd söderut längs kusten till Snoderviken, ca 1 km N Kvarnåkershamn. I norr gränsar fågelskyddsområdet till naturreservatet Ekstakusten.Kustavsnittet upptas till stor del av betade strandängar med ett mycket rikt fågelliv. Här häckar bl.a. grågås, snatterand, årta, stjärtand, skärfläcka, brushane, kärrsnäppa och småtärna. Under våren rastar bl.a. stora flockar av vitkindade gäss på strandängarna, under hösten en mängd olika arter vadare.


Bild från fiskeläget klase.

För att de häckande fåglarna inte skall störas, råder tillträdesförbud under tiden 15 mars-30 juni. Från vägen innanför områdets norra del (Hammarudd-Langstiteviken), från det lilla fiskeläget Klase (ca 1 km N Borum) samt från det fågeltorn som står ca 500 m SO om Klase kan man dock även under denna tid se det mesta av vad området har att bjuda i fågelväg.

Areal: 276 hektar varav 102 hektar land och 174 hektar vatten.

---
Se också Guteinfos utflykt till Snoderviken.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen