Skenholmen fågelskyddsområde

En 255 hektar stor, låglänt, fårbetad och nästan helt trädlös ö belägen utanför nordöstra Gotland.

Ön har ett mycket rikt fågelliv och till de häckande fågelarterna hör bl.a. grågås, vitkindad gås, ejder (flera hundra par), skärfläcka, kärrsnäppa, brushane, ljungpipare, storspov och småtärna. Vintertid uppehåller sig ofta havsörn på ön.

Det är förbjudet att vistas på ön under tiden 15 mars-15 juli.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län

I närheten - fågelvägen

Bilder

3,9 km, Vita stränder

Fiskeläge

2,4 km, Kartu, Karthaken, fiskeläge
3,1 km, Lergrav fiskeläge

Kalkbrott

2,9 km, Kalkbrott på Furillen

Magiska Gotland

2,9 km, Gotland självsnyggt

Naturreservat

1,5 km, Furilden fågelskyddsområde
0 m, Skenholmen fågelskyddsområde

Platser

5,0 km, Bungenäs
4,1 km, Industrin på Furillen

Rauk

4,2 km, Husken
3,2 km, Lergrav

Stränder

5,0 km, Bungeviken
3,9 km, Furillen badstrand