Dannebrogen och Strelow i Fole


Historia - Fole - Nära - Karta

Gotland, Dannebrogen och Strelow i Fole - foto: Bernt Enderborg

Målningen på altaruppsatsen i Fole kyrka utfördes 1654 av Johan Bartsch. Längst upp i ett fält står Guds lamm och håller i Dannebrogen, den danska flaggan, som ju föll från himmelen till den danske kungen Valdemar Sejr i början av 1200-talet.

I hur många kyrkor Dannebrogen finns vet jag inte, många, och i hur många kyrkor danskarna har manifesterat sig vet jag inte heller, man ser det så ofta att man inte längre reagerar på det.

Altartavlan i Fole kyrka

Den centrala bilden på altartavlan är som på så många andra ställen den sista måltiden, där Johannes har slocknat, Jesus ser livad ut medan den rödskäggige Judas sitter och håller sin påse med 30 silverslantar.

Strelow, Altartavlan i Fole kyrka

Till vänster och höger om centralmotivet finns två figurer, som enligt tavlan sägs vara S:t Simon och S:ta Anna. Bilden ovan, den vänstra figuren, sägs vara väldigt likt dåvarande kyrkoherden Simon Hanson Strelow; S:ta Anna liknar hans hustru Anna Jensdotter.

Simon Hanson Strelow dog den 9 maj 1672, alltså före det att Sverige med krigsmakt övertog Gotland. Simon var son till Hans Nielssön Strelow superintendent (biskop) och är alla läsande gutar bekant som författare till Chronica Guthilandorum, tryckt i Köpenhamn 1633. Vill du ha ett ansikte på historieboksförfattaren så såg han väl ungefär ut som sin son på bilden ovan.

I Fardhem kyrka finns också ett vackert porträtt, från 1800-talet, i form av en ängel, se Jesus i Getsemane.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen