Hagelheim bro


Historia - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Hagelheim bro - foto: Bernt Enderborg

På vägen mellan Guldrupe och Väte, strax där vägen går ner till Smide, finns den första betongbalkbron på Gotland; den är gjord av Skånska Cementgjuteriet 1912.

Hagelheim är namnet på en gård i Guldrupe socken.

Bron vid Hagelheim i Guldrupe

Månne genomgående bult.

Guldrupe hembygdsförening har förtjänstfullt satt upp en skylt som ger lite mer information, bl a att den nya bron över vägen ligger i Väte socken medan Hagelheims bro återfinns i socknen Guldrupe.

Tekniken går obönhörligt framåt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,9 km, Western Riders Gotland
4,1 km, Veterantraktorer

Bilder

3,9 km, En cowgirl
3,8 km, Gotland - hästarnas land
2,7 km, Krasse
2,0 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,8 km, Bildstenar i Hejde

Fauna

4,5 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

3,9 km, Binge slott
3,7 km, Fornborgen i Väte
1,4 km, Guldrupe fornborg
3,6 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

3,5 km, 18) Olof den helige

Historia

0 m, Hagelheim bro
3,0 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,7 km, Medeltida smide i Väte
3,0 km, Rosenby båtmanstorp
3,7 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

2,5 km, En holländare

Kyrka

1,0 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Hejde kyrka
5,1 km, Viklau kyrka
3,7 km, Väte kyrka

Kåseri

5,6 km, Havets söner
1,0 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

4,7 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

3,6 km, En promenad i slutet av maj 2009

Medeltida hus

5,2 km, Viklau medeltida prästgård

Medeltidsveckan

2,6 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Målningar

4,1 km, Ett bart huggande svärd
3,7 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

5,8 km, Ett gotländskt vattendrag
3,3 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
3,3 km, Tjaukle
1,8 km, Västerby komministerboställe

Runor

1,0 km, Mässhaken i Guldrupe
1,0 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skeppssättningar

4,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

3,7 km, Anna själv tredje
3,6 km, Den drakdiande kvinnan
3,6 km, Den sista måltiden igen
3,6 km, En medeltidsman
3,6 km, En tidigmedeltida riddare
3,7 km, Ett torn i Väte
3,7 km, Haren i Väte
4,1 km, Hynse ei Hajde
5,1 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
5,1 km, Jesus väcker Lasaros
3,7 km, Krucifixet i Väte
3,7 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
5,1 km, Viklaumadonnan

Slipskåror

4,5 km, Så gjordes slipskårorna

Tackar

3,5 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,3 km, Fonnsänge