Krakvät och Sävvät


Naturreservat - Hablingbo - Nära - Karta

Gotland, Krakvät och Sävvät - foto: Bernt Enderborg

Krakvät och Sävvät är två mindre våtmarker som både hyser rika förekomster av den i övrigt mycket sällsynta orkidén kärrnycklar.

Sävvät

Den sydligaste av de två våtmarkerna, Krakvät, har närmast karaktären av blekevät och är sommartid ofta helt uttorkad. Förutom kärrnycklar växer här bl.a. ängsnycklar, johannesnycklar, kärrknipprot, blodrot, vildlin, slåtterblomma, lökgamander och sumpgentiana.

Guteinfo lägger till

Den översta bilden visar Krakvät, som ligger alldeles vid vägkanten och som är intressantast att besöka, den andra bilden visar Sävvät som heter vad den ser ut som.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,2 km, Nisseviken
5,3 km, Tunnvarpa i Hablingbo

Naturreservat

4,0 km, Haugajnar
1,7 km, Hägsarve kärräng
0 m, Krakvät och Sävvät

Stränder

3,2 km, Nisseviken

Hundar

9,9 km, Alla hundar