Klosteränget


Naturreservat - Halla - Nära - Karta

Gotland, Klosteränget - foto: Bernt Enderborg

Klosteränget är ett närmare 30 hektar stor lövskog med gamla ekar, askar som förmodligen klappats (lövtäckt) någon gång för inte allt för länge sen (på Gotland kallar vi förresten trädsorten ask för esk, alldeles som danskar), och andra trädsorter är björk, asp, lundalm, lönn, enstaka tall och gran, och av släktet buskar finns bl a hassel, hagtorn, slån, skogskornell och olvon.Förutom de allra vanligaste ängsblommorna framhåller Länsstyrelsen sällsynta lavar som gul droplav, rosa skärelav, grå skärelav, blå halmlav, liten sönderfallslav och stiftklotterlav, och några ovanliga svampar som svavelticka, blekticka, klumpticka och korallticka trivs gott på de gamla ekarna.Nuförtin hålls lamm i skogen för att hålla växtligheten i schack men det sägs på informationsskylten att det finns ett par kämpgravar i den nordvästra delen och att änget en gång tillhört Roma kloster, som stängdes av den danska reformationen, och man tror att änget brukades under 1800-talet. Därefter har det växt igen, det planterades ekar, men år 2007 satte Länsstyrelsen igång änget igen.

Om man vill besöka ett Gotlandsänge som hävdats sen järnåldern är Klosteränget i Halla nog inte rätta platsen, se ängar, men ett skönt område i alla fall.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,8 km, Arkeologins dag 2017
4,8 km, Bolagsstämma i Vänge
4,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,2 km, Gotland Whisky AB
3,0 km, Hästtjuvar

Bilder

4,3 km, Dr Hans Karrillon

Fornborgar

1,3 km, Borgen vid Hallegårda
5,7 km, Tuna i Viklau
2,1 km, Viklau fornborg

Företag

2,9 km, Gervide gård
4,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

934 m, Broa gravfält

Historia

2,9 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
5,0 km, Draken i Vänge
1,7 km, En portal i Halla kyrka
5,0 km, En svärdslipningssten vid ån
1,7 km, Guteriddaren
2,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
925 m, Inbördeskriget 1288
5,0 km, Järnålderns organisation och försvar
768 m, Nordens största gravklot
2,8 km, Skyltinformation vid Roma kloster
5,0 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

6,0 km, Diskarve
1,8 km, Eisläggar
5,0 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,2 km, Jag såg rus
2,9 km, Många böcker i Gutnalia
5,0 km, Tors borg
2,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,8 km, Wigarius i Romakloster
2,2 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Björke kyrka
1,7 km, Halla kyrka
2,8 km, Roma kloster
4,6 km, Roma kyrka
2,1 km, Sjonhem kyrka
3,9 km, Viklau kyrka
5,0 km, Vänge kyrka

Kåseri

4,1 km, En vårsida för 2007
4,5 km, Ett silverne träd
4,3 km, Havets söner

Kämpgravar

2,2 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,8 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
4,2 km, Man ser dem sällan
2,9 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

2,9 km, Klosterbyggnad
1,6 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,8 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,3 km, Lapidarium i Björke
2,1 km, Russmuseum

Naturreservat

0 m, Klosteränget

Platser

3,4 km, Ett gotländskt vattendrag
2,9 km, Fiskdammar i Roma
4,8 km, Vänge bygdegård

Romateatern

2,9 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

1,7 km, Dräpte lübeckare
2,6 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5,0 km, Bysantisk figuration
5,0 km, Den vikingatida kyrktuppen
5,0 km, Ett bart huggande svärd
5,0 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,9 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,9 km, Jesus väcker Lasaros
5,0 km, Kvinnans skapelse
5,0 km, Mannens skapelse
1,7 km, Salomes hand
5,0 km, Triumfkrucifixet i Vänge
5,0 km, Tuppundret i Vänge
5,1 km, Vattenvarelsen i Vänge
2,1 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
5,0 km, Vem blir sluken
3,9 km, Viklaumadonnan

Ängen

5,0 km, Vänge prästänge