Hummelbosholm fågelskyddsområde


Naturreservat - Burs - Nära - Karta

Gotland, Hummelbosholm fågelskyddsområde - foto: Björn Pettersson

Areal: 248 hektar varav 125 hektar land och 123 hektar vatten. Flack udde med betade, fågelrika strandängar, belägen drygt 5 km SO Burs k:a.

Tillträde förbjudet 15 mars-15 juli.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen