Gamla hamn


Naturreservat - Fårö - Nära - Karta

Gotland, Gamla hamn - foto: Björn Pettersson

Areal: 2,9 hektar varav 1 hektar land och 1,9 hektar vatten. Litet raukområde på udde söder om Lautervik på nordvästra Fårö.

Naturreservatet Gamla hamn omfattar dels en mot nordväst utskjutande klippudde vid den södra änden av Lautervik, dels vattenområdet utanför udden.

Såväl på själva udden som ute i vattnet står ett flertal raukar, av vilka raukporten "Kaffepannan" (även kallad "Hunden") är den mest framträdande.

På klapperstensstranden innanför reservatet ligger ett 15-tal gravar som sannolikt är från vikingatid.

Strax sydost om gravfältet, innanför skogsbrynet, ligger resterna av en liten kyrka med omgivande kyrkogård. Den brukar kallas S:t Olofs kyrka, och sätts i samband med Olof den heliges besök på Gotland i början av 1000-talet.

Norr om S:t Olofs kyrka ligger en mindre vattensamling som under vikingatid och tidig medeltid utgjorde en hamn ("Gamla hamn"). Öppningen, som troligen vette mot norr, har dock sedan länge slutits till av landhöjning och kraftiga stormar.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

1,0 km, Lauter fiskeläge

Fornborgar

3,8 km, Varden - ringborgen

Gravfält

60 m, Gamle hamn, gravfältet

Hamnar

1,0 km, Lauterhorn

Historia

3,9 km, Jägarna på Kutatavlan
3,9 km, Tavlan flyttas icke

Kyrka

3,9 km, Fårö kyrka
49 m, S:t Ole på Fårö

Naturreservat

0 m, Gamla hamn

Platser

33 m, Gamle hamn
3,9 km, Ingmar Bergmans grav

Rauk

4,5 km, Bjärge
173 m, Gamle hamn

Stränder

4,1 km, Mölnorviken

Träsk

4,7 km, Bondans träsk
835 m, Farnavik
3,4 km, Mölnor träsk