Brucebo


Naturreservat - Väskinde - Nära - Karta

Gotland, Brucebo - foto: Bernt Enderborg

Areal: 33 hektar varav 31 hektar land och 2 hektar vatten. Lättillgängligt och innehållsrikt reservat mellan väg 149 och kusten, drygt 5 km NO Visby.

Brucebo
Klinten med Själsö fiskeläge bakom reservatet

Reservatet präglas framför allt av den höga klint som här löper parallellt med och något hundratal meter innanför stranden. Uppifrån klintkrönet har man god utsikt över stora delar av reservatet och kusten norr därom.

Brucebo
Den södra änden av Bygdeborg

Ovanför branten växer gles och lågvuxen tallskog med buskar av en, nypon och oxbär. Marken täcks av mattor av mjölon, och blåsippor förekommer i stor mängd. Här uppe ligger också resterna av en gammal fornborg, Bygdeborg.

Brucebo
En liten bäck

Nedanför klinten är marken fuktigare, vegetationen frodigare och skogen mer högväxt. I branten och strax nedanför står åtskilliga granar. På flera ställen längs foten av klinten strömmar vatten fram ur marken och ger upphov till smala bäckar. Mellan klinten och havet finns också flera små källkärr. I dessa växer bl.a. tätört, fjälltätört, kärrknipprot, brudsporre, flugblomster och sumpnycklar.

Skansudde
Utstickande i havet ligger Skansudde, en stenig halvö

Längs stigen innanför fågelskyddsområdet växer stora mängder majvivor, och här kan man, om man letar ordentligt, i början av juli också hitta honungsblomstret, en oansenlig, gröngul orkidé som trivs just på sådana här betade strandängar.

Brucebo
En av grottorna, denna alldeles nedanför Bygdeborg på norrsidan

I klinten i områdets norra del finns flera grottor, av vilka Brucegrottan är den mest kända.

Tibast
Oansenliga rosa blommor på en buske, Tibast, bären är väldigt giftiga

I branten och på träden klänger murgrönor, och i början av maj blommar här tibasten, en på Gotland sällsynt buske, på bar kvist.

P-platser finns dels vid den vägslinga som löper längs reservatets sydostgräns (skylt med texten "Naturreservat" visar vägen från väg 149), dels vid vägen ned mot Själsö fiskeläge (hamnen). En ca 2 km lång naturstig har anlagts genom området. Tryckt handledning till denna kan lånas ur en låda vid stigens början vid den norra av de två övre P-platserna.

Brucebo
Ungefär det område du inte får beträda, skyltar finns dock

Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet att beträda Skansudd och strandängen innanför udden.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län

Guteinfo lägger till lite

Texten ovan har vi fått av Gotlands Länsstyrelse men vi vill lägga till lite.

Brucebo
Trollstigar

Lite här och var får man känsla av trollskog, väldigt sköna stiga att promenera även om det går upp och ner; det är en ganska hög klint.

Brucebo
Trolltrappor

Och trollen har varit vänliga nog att lägga ut trappor i naturen. De kan vara hala.

Brucebo

Nere under klinten är det rätt blött varför det finns spänger att gå på. Det är väldigt mysigt med källor direkt ur berget och små bäckar som porlar.

Brucebo

Också ute på udden går det en spång, alldeles bredvid fågelskyddsområdet som är tydligt skyltat.

Brucebo

Skogspartiet längst ut mot havet är en sån där riktigt vindpinad gotländsk skog.

Brucebogrottar
Brucebogrottan, inte djup men ingången är manshög

Brucebogrottan ligger i den norra delen av reservatet. Räkna ungarna efter att ni har varit där, för visst finns det troll, se sidan om barrskog och den sjätte bilden på sidan om En vandringsled i Ardre, Kapungs slott.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

6,0 km, Almedalsveckan 2006
5,9 km, Almedalsveckan 2009
6,0 km, Almedalsveckan 2010
5,9 km, Almedalsveckan 2012
6,0 km, Almedalsveckan 2014
6,0 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

5,9 km, Företagardagen 8/11 2007
6,0 km, Invigningsgala Gotland pride 2013
6,0 km, Kultur i natten
6,0 km, Kulturting 2007
6,0 km, Maskeraden 2010
5,3 km, S:ta Gertrud
5,7 km, Stora Torget den 29 april 2007
5,1 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
5,8 km, Öppen ruin

Bilder

5,6 km, Hertik Erik
4,7 km, Kalkugnar
5,5 km, Massor av kärlek
5,2 km, Svärdet i stenen
5,5 km, Sånt här är tråkigt att läsa
5,6 km, Var är medeltiden
5,5 km, Vinter i Visby
5,2 km, Väktargång | Ringmuren

Bildsten

4,5 km, En bildsten i Väskinde

Fakta

5,8 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

2,4 km, Flundreviken fiskeläge
1,0 km, Själsö fiskeläge

Flora

5,5 km, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

258 m, Bygdeborg i Väskinde

Företag

4,1 km, Björkomestugan

Gravfält

1,8 km, Annelund gravfält

Hamnar

930 m, Själsö hamn

Historia

6,0 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
5,3 km, Elvatusen jungfrur
5,5 km, En stor katastrof 1566
4,5 km, Galgberget
5,8 km, Gråbröder - Franciskaner
5,9 km, Halshuggningen 1342
5,5 km, Henrik Lejonet
5,5 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
5,6 km, Mariaprocessionen
5,3 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
5,7 km, Skampålen på Klinttorget
5,8 km, Stadens blomstring
5,3 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
5,9 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
5,7 km, Varför ruinerades Visby
5,7 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
5,9 km, Visby lades i aska 1362
5,9 km, Visby stadslag
5,7 km, Visby under medeltiden
5,6 km, Visby under stenåldern
5,8 km, Visby underkastelsebrev
5,9 km, Visbys storhet under medeltiden

Kalkbrott

5,0 km, Kalkbrottet i Hejdeby

Konst

5,9 km, Anna Nyberg - A story to be told
5,9 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

6,0 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

5,2 km, Bödelsstugan står kvar
5,3 km, Djävulens spik
5,5 km, Fan i helvete
5,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
5,3 km, Jacob av Charra

Kyrka

5,6 km, Visby domkyrka - S:ta Maria
4,4 km, Väskinde kyrka

Kåseri

5,7 km, Elda på
5,9 km, Jättesnygga brudar
5,7 km, Kruttornets finesser
4,3 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
5,3 km, Nordiska naturväsen
5,8 km, Nåt att titta på
5,7 km, Strandpromenaden
5,5 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

5,3 km, Dei jär ret vackat
5,6 km, Domkyrkoberget i Visby
5,6 km, En helt vanlig kväll
5,8 km, En sommarbild
439 m, En vinterpromenad 2007
5,6 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården
5,5 km, Förlova dig på Gotland
5,5 km, Gotland året runt
5,5 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
2,1 km, Nerför Gröna gården
5,7 km, Under putsen
6,0 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

6,0 km, Burmeisterska huset
5,8 km, Clematishuset
6,0 km, Donnerska huset
5,6 km, Engeströmska huset i Visby
2,8 km, Hästnäs
5,6 km, Johan Målares hus
5,9 km, Liljehornska huset
5,9 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

5,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
5,3 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
5,3 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
5,3 km, Medeltidsveckan 2006
5,3 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
5,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
5,3 km, Medeltidsveckan 2010
5,3 km, Medeltidsveckan 2012
5,2 km, Medeltidsveckan 2013
5,3 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,8 km, Bergbetningen
0 m, Brucebo
4,4 km, Galgberget, naturreservat

Platser

5,9 km, Almedalen
5,8 km, Birgers gränd
5,5 km, Botaniska Trädgården
5,6 km, Dansa, din djävul
5,6 km, Fiskargränd i Visby
5,3 km, Paviljongsplan
5,2 km, Rackarbacken
5,6 km, Salomos stenbrott
2,6 km, Åhsbergska hagen

Rauk

1,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

5,5 km, Dalmanstornet
5,7 km, Ett torn i Östergravar
5,8 km, Fiskarporten
5,2 km, Jungfrutornet
5,3 km, Kaponniärerna
5,7 km, Kruttornet - Visby kastal
5,5 km, Kärleksporten
5,9 km, Lilla Strandporten
5,2 km, Lübeckerbräschen
5,2 km, Långa Lisa
5,3 km, Murfallet
5,2 km, Mynthuset
5,1 km, Nordergravar
5,2 km, Norderport
5,2 km, Portar i ringmuren
5,2 km, S:t Göransporten
5,5 km, Sidledes skytte
5,2 km, Silverhättan eller Kames
5,2 km, Snäckgärdsporten
5,5 km, Sparbössan
5,6 km, Sprundflaskan
5,5 km, Östergravar i Visby

Ruin

5,6 km, Drottens ruin
5,4 km, Helgeands kyrkoruin
5,7 km, Ryska kyrkan
5,5 km, S:t Clemens ruin
4,8 km, S:t Göran - kyrkoruin
5,7 km, S:t Lars ruin
5,3 km, S:t Nicolai ruin
5,6 km, S:t Olof ruin
5,7 km, S:ta Carin ruin
5,4 km, S:ta Gertrud ruin

Saga

5,8 km, Carins blomma
5,2 km, Jungfrun i tornet
5,4 km, Karbunkelstenarna

Skulptur

5,6 km, Den återuppståndne i domkyrkan
5,6 km, Jungfru Maria
5,6 km, Klädd i solen i Visby
5,6 km, Markus, evangelisten
5,5 km, Änglavingar

Stränder

4,0 km, Brissund
2,8 km, Gustavsvik
4,3 km, Norderstrand
1,6 km, Snäck
6,0 km, Visby havsbad

Visby

5,9 km, 25 juli 2003
5,7 km, De första spåren
5,6 km, Klinten
5,7 km, Stora Torget
6,0 km, Strandgatan
6,1 km, Välkommen till Visby

Färjor

6,9 km, Destination Gotland