Nya ord


Kåseri

Gotland, Nya ord - foto: Bernt Enderborg

I Havdhem, socknen som kanske har namn efter Tjelvars barnbarn, finns en äng med ett ovanligt namn. Man kan gott undra.

I den gamla gutniska folkvisan "Uti vår hage" sjunger vi ju att "vill Du mig något så träffas vi där". Men det är bara inledningen så att säga, upptakten, pirret i magen, ty det är där som gutarna charmar sina flickor, eller tvärtom. Men det är inte i de ljusa, underbara hagarna som flickorna plockar sju blomster att lägga under kudden midsommartid, utan det görs i något änge.

Tja, ängen förresten, jag kan väl säga det lika bra här som någon annanstans. Du vet, fordom så trodde man bl a på "hult och högar" sägs det i Gutasagan från 1200-talets början. En hög kan man väl gissa sig till vad det är, men vad är ett hult? En helig lund, tycks forskarna påstå, en dunge eller så. Men jag tror att det är ängen, ty går man runt i ett änge med öppet hjärta en stund så blir man salig vare sig man vill det eller inte.

Nåja, det nya ordet, vad var det nu. Jo, den där ängen i Havdhem heter Snippsnöjte. Och enligt listor som dragits i varenda tidning i landet så har det ju kommit ett nytt ord för det kvinnliga hemliga, nämligen snipp. Nu kan man alltså inte längre säga "Snipp snapp snut, så var sagan slut" eftersom barnen kommer att undra vad en snapp är för nåt.

Om killarna i Havdhem i fornstora dar charmade flickorna i någon hage så kan man allt fråga sig vad de gjorde i Snippsnöjte.

Välkommen till ängarnas Gotland!

Pssst. För den moraliska delen av våra läsare kan vi tala om att anno 1702 skrivs änget vid namn Sipznötet och att Ingemar Olsson i boken Gotländska Ortsnamn säger att "nöte" eller "naut" förmodligen betyder att den är fådd samt att förleden "snipps" är "oklar, möjligen snibb".

- Oklar va? Fådda snippsar. Hurra!
/text och foto Bernt Enderborg