Rute kyrka


Kyrka - Rute - Nära - Karta

Gotland, Rute kyrka - foto: Bernt Enderborg

Rute kyrka är uppförd under 1200-talet.

Målningar i Rute kyrka
Maria och Elisabeths möte

Det spritter i någons mage...

Ornamental dekor i valven från 1200-talet. På långhusets väggar kalkmålningar från 1400-talet.

Krucufixet i Rute kyrka
Såväl triumfkrucifix, dvs det hänger i triumfbågen, som ringkors i Rute kyrka på Gotland

Triumfkrucifixet är från 1200-talet. Man kanske skall ta och dra till med att folk i Rute inte torde vara lika förundrade som vi andra över att Jesus kunde gå på vattnet.

Dopfunten i Rute kyrka
Dopfunten i Rute kyrka i Rute socken

Också dopfunten är från 1200-talet, en så kallad paradisfunt.

Altartavlan i Rute kyrka

Det centrala motivet på altartavlan är Abrahams offer av Isak, dvs lydnad mot överheten som det står i Romarbrevet, se Altartavlan i Näs, och får väl sägas vara typiskt för 1600-talet; altaruppsatsen är från detta århundrade och har en gång suttit i Visborgs slottskyrka.

Predikstolen i Rute kyrka

Predikstolen är från 1733 och lika befallande som alla andra predikstolar.

Sönderborg i Rute kyrka

Folk från Sönderborg i Danmark har bekostat lite målning i kyrkan till Guds ära och kyrkans prydnad, förmodligen folk som har varit i Rute i kalkaffärer och annat, i Valleviken kanhända.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,9 km, Lergrav fiskeläge

Kyrka

4,8 km, Fleringe kyrka
0 m, Rute kyrka

Magiska Gotland

3,7 km, En vanlig syn

Medeltida hus

3,7 km, Sören Norbys källare

Museer

5,0 km, Groddagården

Målningar

4,8 km, Fleringekoden, altartavlan

Naturreservat

4,9 km, Bräntings haid

Platser

5,8 km, Burgbackar

Rauk

5,8 km, Lergrav

Runor

37 m, Audvald dog i Finland

Saga

3,7 km, Spöken i Fardume slott

Skulptur

253 m, Brudstenen i Rute, stenkors

Socken

4,8 km, Fleringe socken

Träsk

4,9 km, Fardume träsk

Ängen

4,2 km, Valla änge