Målningar i kyrkan - vem är det


Guide

Gotland, Målningar i kyrkan - vem är det - foto: Bernt Enderborg

Det är på sin plats att ge några fingervisningar om hur man vet vilka figurer man ser när man besöker kyrkorna på Gotland. Från och med gotiken så framställs t ex de olika apostlarna med olika attribut, ofta syftande på hur de togs av daga.

Apostlar

Petrus - nycklar, se Lau men också Väskinde kyrka (korsfäst upp och ner)
Johannes - en örn och/eller en kalk med orm, se Havdhem kyrka
Andreas - ett x-format kors - se Ganthem och Väskinde kyrka
Filippus - en korstav - se Ekeby
Bartolomeus - en kniv och sin avflådda hud - se Rone
Tomas - en vinkelhake eller lans, se Burs
Matteus - en bila
Jakob d.ä. - pilgrimshatt och stav
Jakob d.y. - en klubba, se Linde kyrka
Judas Taddeus - en hillebard
Simon - en såg, se Altartavlan i Lojsta kyrka
Mattias - en yxa
Paulus - ett svärd, se Othem

Evangelisterna

Markus, ett lejon, se S:ta Maria, kunglig makt
Matteus, ängel eller människa, helig inkarnationen, se Sanda kyrka
Lukas, en tjur, bön och offer, se S:ta Maria, predikstolen i Havdhem
Johannes, en örn, se 4:e bilden på Barlingbo dopfunt, inspiration av den Helige Ande

Helgon

Barbara, se Öja kyrka
Bernhardinus av Siena, se Anga
Boris och Gleb, se Garde
Christopher, se Vamlingbo
Dionysius, se Othem
Gertrud, se Visby
Laurentius, se Anga men därför också Öja
Mikael, drakdödare, se Anga
Nicolaus, jultomten, se Sanda kyrka
Olof den helige, S:t Olof, se Levide kyrka


Övriga

Debora, se Burs kyrka, domare
Rakel, skönhet, se Burs kyrka
Josef, drömmaren, se Hamra kyrka
Judith, smart skönhet, se Burs kyrka
Maria Magdalena, se Tingstäde kyrka
Moses med horn i pannan, författare, se Västerhejde kyrka

Profan konst på kyrkorna

Jag vet inte om man kan kalla konst som förekommer på eller i våra medeltida kyrkor för profan, men den föreställer nog inte heligt folk i alla fall.

Soldater från 1300-taletl, Källunge kyrka
Spel och dobbel, Källunge kyrka
Spelemän med nyckelharpor från 1300-talet, Källunge kyrka
Säckpipa och speleman, Martebo kyrka
Tröskning på 1300-talet, Källunge kyrka

Sök på guteinfo.com

Vi får forska lite mera i det här, ty kyrkorna vimlar av bilder och det är inte lätt att få saker och ting klart för sig. Allting är inte infört på denna sida, sök på:

1) Textlänkar: Målningar, Skulpturer
2) Bildlänkar: Målningar, Skulpturer
3) Kartlänkar: Målningar, Skulpturer

Kanhända kan det vara av nöje att ta del av sidan om den medeltida tankevärlden när du ändå tycks intressera dig för dessa saker.
/text och foto Bernt Enderborg