Dösen på Gotland


Historia - Tofta - Nära - Karta

Gotland, Dösen på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Mittemot Gotlands längsta skeppssättning vid Ansarve står den ena av två dösen i Tofta, megalitgravar, från yngre stenåldern. Det finns olika dateringar av döset på bilden, men de flesta verkar åtminstone vara äldre än 3.000 f.Kr.

Wikipedia säger att dessa gravtyper förekommer under bondestenåldern, 3.600–3.350 f.Kr., och att folk använde dem långliga tider, många har begravts i samma döse, bl a har 547 människotänder påträffats i detta, se Stenskeppen i Ansarve hage : förtöjda i sitt förflutna? av Joakim Wehlin.

Dös i Tofta på Gotland
Takstenen har burits bort till en närliggande gård

Det finns alltså dösen också på Gotland, men förmodligen inte särskilt många (se sidan om bautastenar), och för den som inte vill tro att det levde folk på Gotland för över 5.000 år sen hänvisar vi till sidan om kannibalerna, där vi har en av Sveriges äldsta gravanläggningar från 7.400 f.Kr., dvs över 9.000 år gamla.

Dös i Tofta på Gotland

Döset vi Ansarve hade stått på plats i 1.000 år när egyptierna började bygga pyramider och omkring 2.000 år innan grekerna krigade i Troja.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

848 m, En vägsten från 1782

Bilder

2,3 km, Packad sill

Fiskeläge

4,2 km, Blåhäll fiskeläge
1,8 km, Gnisvärd fiskeläge

Företag

4,5 km, Käldhage gård

Hamnar

1,8 km, Gnisvärd

Historia

4,6 km, Det medeltida världsalltet
0 m, Dösen på Gotland
4,6 km, Vikingar i Eskelhem

Kuriosa

1,8 km, Gnisvärds hamn

Kyrka

4,6 km, Eskelhem kyrka
1,7 km, Gnisvärd kapell
2,2 km, Tofta kyrka

Kåseri

1,9 km, Playa del Zeroeit

Kämpgravar

4,5 km, Kämpgrav i Eskelhem

Målningar

4,6 km, Zodiaken i Eskelhem

Runor

1,9 km, Röde orm från Tofta

Skeppssättningar

29 m, Skeppsättningar i Ansarve hage

Skulptur

4,6 km, Baggen i Eskelhem
4,6 km, Bullar i Eskelhem
4,6 km, Jungfru Marie bebådelse

Socken

2,2 km, Tofta socken

Stenrösen

2,0 km, Ullviar

Stränder

1,7 km, Gnisvärd
2,5 km, Tofta strand

Ängen

4,6 km, Prästänget i Eskelhem, Maldes änge
2,7 km, Övide änge