Ala kastal - kastalet


Kastaler - Ala - Nära - Karta

Gotland, Ala kastal - kastalet - foto: Bernt Enderborg

Alldeles vid bygdegården i Ala socken ligger ruinen efter en kastal, ett försvarstorn (se guide), som sägs vara från tidig medeltid (jag tror att de är äldre, se Hamra kastal). Ruinen är drygt två meter hög och 21 meter i diameter.

Kastalet i Ala

På den nedrasade toppen ser man ett rätvinkligt hörn, rester av en staplad mur, varför man kan vara säker på att det en gång har varit en byggnad.

Kastalet i Ala

Det förefaller som att folk i Ala kallar hela området, inklusive bygdegården, för Kastalet, vilket nog är språkligt korrekt till skillnad från kastalen, men det kanske går lika bra med båda varianterna.

Kastalet i Ala

Mitt i Ala skär en myr norrifrån en bred remsa en bit upp i skogen - i dag är det jordbruksmark - och vattnet kommer från de relativt sett stora skogsmarkerna i Vänge och Buttle. På den östra sidan om myren reser sig det gotländska silurrevet återigen vid Alaboden, en liten bit högre än omgivningen och där står Kastalet, på den västra sidan ligger Gyle fornborg.

För skoj skull kan jag säga att jag nämnde detta för ortnamnsforskaren Evert Melefors, som vid tiden funderade över vad ordet "al" kunde tänkas betyda; jag sa att myren kunde ses som ett "al", en vattenränna i naturen, jfr t ex ordet "gutnal" i platsen för Gutnaltinget, se Gutnaltinget - marknadsplats, varv. Det kanske rent av är så att sockennamnet Ala kommer av detta.

Kastalet i Ala

Det ligger alltså en försvarsanläggning på vardera sida av myren, och den som vill kan åka till Anga i viken innanför Koggrund vid Histilles och i stort sett följa bäcken över Kräklingbo, se En gammal kvarn, ända upp i Ala, även om den nuförtin är uträtad på sina håll.

Såväl Kastalet som fornborgen är nog mer spännande än vad man tror, se sidan om Järnålderns försvar och organisation, och man kan gott fråga sig om det en gång i världen, på vikingatiden eller kanske tidigare, se Gutarnas kolonier, var möjligt att på mindre flytetyg ta sig från Ala till havet.

Överkurs

I förbigående ska nämnas att det i grannsocknarna Kräklingbo och Ardre också finns ruiner efter kastaler vilket däremot inte är fallet i de övriga grannsocknarna Alskog, Buttle, Garde, Vänge och Sjonhem.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,0 km, En vandring i Fjäle ängar

Fornborgar

1,0 km, Botvatte fornborg
4,7 km, Fornborgen vid Tings backe
4,4 km, Kräklings fornborg

Historia

998 m, Skeppsristningar i Ala
700 m, Snickeri från 1900-talets början

Kastaler

0 m, Ala kastal - kastalet

Kyrka

1,0 km, Ala kyrka

Kämpgravar

3,9 km, Fjäle ängar

Platser

5,2 km, En torkbastu i Anga

Skulptur

1,0 km, Daniel i lejongropen

Stenrösen

3,9 km, Disroir, disrojr